4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Barbora Malinovska
P. Trieda v ŠKD

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Pracujem 4 rok ako vychovavatelka v ZŠ. Strednú školu konkrétne pedagogickú akadémiu mám ukončenu v odbore kultúrno-vychovny pracovník. Ďalej som vyštudovala odbor predškolská a elementárna pedagogika kde mi bol udelený titul Bc. Prosím Vás do ktorej platovej triedy by som mala byť zaradená ako vychovavatelka v ZŠ? Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
P. trieda v ŠKD

Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Pre vychovávateľov školského klubu detí v prílohe č. 1 časť XIII. pod písm. B bod 3 je uvedené vzdelanie v odbore aj v programe predškolská a elementárna pedagogika. Ak máte aj odbor aj program predškolská a elementárna pedagogika, potom spĺňate vzdelanie na činnosť vychovávateľky školského klubu detí na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a máte byť zaradená do 9. platovej triedy

Dajana
Zaradenie do PT

Dobrý deň,
pracujem ako vychovávateľka v ŠKD. Mám strednú pedagogickú školu a 1.st. VŠ na Žilinskej univerzite v študijnom programe pedagogika-sociálna pedagogika. Som zaradená do 5.platovej triedy, karierového stupňa: samostatný vychovávateľ. Prax 35 rokov.
Som zaradená správne do 5. PT, alebo mám byť zaradená do 6. PT?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do PT

Ste kvalifikovaná vychovávateľka na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, ktorému prislúcha 5 platová trieda. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa pravdepodobne nie je učiteľského zamerania, preto Vám ho zamestnávateľ nezohľadnil.