1 príspevok / 0 nový
Jana Hozova
PaedDr. Jana Hozová

V tomto školskom roku musí mať niekoľko učiteľov znížený úväzok. Dozvedela som sa, že sa to týka aj mňa. Chcem sa preto opýtať, aký by mal byť postup vedenia, či mi majú dať písomné zdôvodnenie. Mám tri aprobačné predmety - angličtina, geografia a ruština. Sú kolegyne, ktoré majú len jeden predmet a majú celý úväzok. Nemám žiadne pokarhania, písomné sťažnosti na moju osobu,nič. Vidím to čisto ako osobnú záležitosť. Práve som sa vrátila z odborného jazykového pobytu v Španielsku. Až na 2 výnimky sa ani jeden náš prírodovedec, dejepisár, občiankár nemôže na takúto stáž prihlásiť, lebo ich jazykové zručnosti sú nulové. Môžem dostať výpoveď z dôvodu nadbytočnosti? Ďakujem.