2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
pavol Sagan
PaedDr. - náhrada 1. kvalifikačnej skúšky?

Dobrý deň. Pracujem ako učiteľ na 1. stupni ZŠ. V roku 2010 som ukončil rigorózne skúšky pre učiteľstvo 1. stupeň, v januári budem mať odpracované 3 roky odbornej pedagogickej praxe (celkovú započítateľnú prax mám 12 rokov). Chcem sa opýtať, ako posledná novelizácia upravuje/neupravuje náhradu PaedDr. za prvú kvalifikačnú skúšku, alebo či umožňuje získanie kreditov. Ďakujem, ps

z.duchonova
Priznanie kreditov za rigoróznu skúšku

Podľa paragrafu 61a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z. od 1. januára 2012 za vykonanie rigoróznej skúšky získa pedagogický zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky pedagogickej činnosti, a odborný zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky odbornej činnosti, 60 kreditov, ak týmto zamestnancom nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do 31. decembra 2011 prvá atestácia.

Za zamestnanca, ktorému je možné od 1. januára 2012 priznať 60 kreditov na základe tohto ustanovenia, sa považuje taký zamestnanec, ktorý: vykonal rigoróznu skúšku najneskôr do 31. 12. 2011, má k uvedenému termínu najmenej tri roky praxe a za vykonanie tejto rigoróznej skúšky mu nebola uznaná prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška).

Vo vašom prípade, najprv musíte mať splnenú podmienku troch rokov pedagogickej praxe, aby vám kredity za rigoróznu skúšku mohli byť priznané. Nie je totiž jasné či v tých 12 rokoch, ktoré uvádzate je započítaná aj pedagogická prax. V prípade, ak potrebnú pedagogickú prax nadobudnete až v januári 2013, aj priznanie 60 kreditov za rigoróznu skúšku vám bude môcť váš zamestnvateľ priznať až od januára 2013.