2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
anička16
PaeDr., PhD.

Dobrý deň pani Pavlíková,
chcela by som Vás požiadať o radu, respektíve ubezpečenie. Do prac. pomeru sme prijali pedagóga s ukončeným vzdelaním v odbore učiteľstvo fyziky a technickej výchovy- Mgr. program a rigorózna skúška v študijnom programe učiteľstvo fyzika s titulom PaeDr., rovnako má ukončené vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa- PhD.- študijný program Teória vyučovania fyziky. Na našej škole bude učiť - 6 hodín fyziky a 17 hodín matematiky. Postupujem správne ak ho zaradím nasledovne: kariérový stupeň- nekvalifikovaný, platová trieda- 6?

Ďakujem za Váš čas.

Maria Pavlikova
PaeDr., PhD.

Ak Váš učiteľ nesplní podmienku podľa § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. teda neučí svoje aprobačné predmety v rozsahu najmenej jednej polovice základného úväzku zníženého o jednu hodinu, čí teda nekvalifikovane a musíte ho zaradiť do 6. platovej triedy. Nezaradíte ho do žiadneho kariérového stupňa. Ak by niekedy prichádzalo do úvahy uznanie vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa, nebude plniť podmienku piatich päť rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatný. Treba to zvážiť.