4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
pam
pam

Bilingválne gymnázium má 17 tried.
Je možné určiť 2 zástupcov riaditeľa školy?
- zástupcu č. 1 pre technicko-ekonomické činnosti
- zástupcu č. 2 pre výchovu a vzdelávanie
Aké základné úväzky by mali títo dvaja zástupcovia?

Maria Pavlikova
Pam

Zástupca pre technicko-ekonimické činnosti je učiteľ ? Môže byť vedúci oddelenia, ale nemusí byť zástupcom riaditeľa. Je to na rozhodnutí riaditeľa. Predpokladám však, že uvedený zástupca neriadi učiteľov, tak zástupca pre výchovu a vzdelávanie má úväzok podľa nariadenia vlády č. 422/2009 Z. z., príloha č. 3 v počte 7 hodín.

pam
Dvaja zástupcovia riaditeľa

Obaja zástupcovia sú učiteľmi. Znamená to teda, že úväzok oboch je 7 hodín?

Maria Pavlikova
Dvaja zástupcovia riaditeľa

Zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v gymnáziu bude mať úväzok 6 hodín a zástupca riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie 7 hodín. Vyplýva to z prílohy č. 3 vyhlášky MŠ SR č. 422/2009 Z. z.