1 príspevok / 0 nový
patrikj
Patrikj44

obrý deň,
Chcel by som sa opýtať, dostal som výpoveď z nadbytočnosti, ktorá začína plynúť od 1. 6. 2021s trojmesačnou výpovednou lehotou. Môže mi zamestnávateľ znížiť funkčný plat o príplatky za triedneho učiteľa a príplatok za profesijný rozvoj od 1. 7. 2021 v rámci