2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jrych
Pedagogická prax

Prosím o radu, po ukončení VŠ vzdelania som nastúpila na materskú dovolenku počas ktorej som pracovala na dohodu ako učiteľka. Je toto obdobie započítané do pedagogickej praxe? Teraz pracujem na plný úväzok , avšak nemôžem získavať kredity, vraj kvôli tomu, že nemám dostatočnú prax.Taktiež som v r. 2012 získala štátnicu z anglického jazyka.

Maria Pavlikova
Pedagogická prax

Pedagogická činnosť je výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu (§3 zákona č. 317/20069 Z. z.) Pracovný čas učiteľa je 37,5 hod, vyučovacia povinnosť 22 - 23 hodín. Je otázne koľko hodín ste vykonávali práce na dohodu aveľmi ťažko sa to dá považovať za pedagogickú činnosť v plnom rozsahu. Pravdepodobne ste zaradená ako začínajúci učiteľ a máte absolvovať najskôr adaptačné vzdelávanie a až po jeho úspešnom ukončení ostatné formy kontinuálneho vzdelávania, za ktoré je možné získavať kredity. Po troch rokoch pedagogickej praxe Vám zamestnávateľ za vykonanú štátnu jazykovú skúšku vydá osvedčenie o priznaní 60 kreditov.