1 príspevok / 0 nový
Katarina Kubovcikova
pedagogická prax

Dobrý deň,chcem sa informovať ohľadom uznania pedagogickej praxe.Dna 1.10.2003 som sa zamestnala ako majsterka odbornej výchovy na strednej škole,v priebehu roka som nastúpila na materskú dovolenku - dieťa sa narodilo v máji 2004.Na materskej som bola do augusta 2009.1.9.2009 som sa zamestnala opäť ako majsterka odbornej výchovy na strednej škole,kde som pôsobila do 31.8.2012. Dalej som 1.2.2013 - 30.6.2013 pracovala ako vychovávateľka ŠKD- okrem prázdnin(júl - august 2013) a zas od 1.9.do 24.8.2014.Od 25.8.2014 som nastúpila do materskej školy ako učiteľka.Tu mi však zriadovateľ- obec uznáva len 2 roky praxe,napriek tomu že na strednej a základnej škole spolu mi základná škola k 31.12.2012 započítala 8 rokov pedagogickej praxe.Ako to vlastne je,to si prax ráta každý po svojom?Prosím Vás o radu.