1 príspevok / 0 nový
Helena Bošková
pedagogická prax

Dobrý deň, mám 8 - ročnú pedagogickú prax ako učiteľka na 1. stupni a v MŠ. Od septembra budem pracovať ako školský špeciálny pedagóg vrámci projektu PRINED. Chcem sa opýtať, či sa mi tá prax započíta k platovej triede, keďže som ako začínajúci špeciálny pedagóg a absolvujem adaptačné vzdelávanie.
Ďakujem