4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Benkovičová
Pedagogická spôsobilosť

Dobrý deň,p. Pavlíková, chcem sa Vás opýtať:
Zamestnankyňa vyštudovala sociálnu prácu a v r. 2014 absolvovala DPŠ - získala ped.spôsobilosť na vyučovanie predmetu soc. práca.
Od 1.8.2015 pracuje v CVČ ako vychovávateľka, platí jej získané DPŠ po novele zákona pre kategóriu vychovávateľky, je kvalifikovaná vychovávateľka?
Ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Pedagogická spôsobilosť

Kvalifikačné predpoklady pre činnosť vychovávateľov v CVČ sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 317/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII. Tu sú presne špecifikované vzdelania, ktoré sú plnením kvalifikačných predpokladov. Neviem odhadnúť akú oblasť by svojim vzdelaním zastrešovala a preto sa domnievam, že je nekvalifikovaná vychovávateľka v CVČ. DPŠ získala spôsobilosť na vyučovanie predmetu sociálna práca a nie pre činnosť vychovávateľky ani pred novelou ani po novele zákona č. 3147/2009 Z. z.

Benkovičová
pedagogická spôsobilosť

p. Pavlíková, prosím Vás ešte vysvetliť, áno, zamestnankyňa získala spôsobilosť na vyučovanie soc. práca.Pri posúdení či splňa kv. predp. som postupovala takto:

Ako učiteľka II.st. splna kv.predp.podľa 437/2009 príl. 1 časť V. - A/4 a ako vychovávateľka v CVČ splňa podľa uvedené v časti XIII./A/4.
Je to nesprávne?
Ďakujem za vysvetlenie.

Maria Pavlikova
Pedagogická spôsobilosť

Áno, je to nesprávne. Bod, ktorý uvádzate sa týka učiteľov druhého stupňa základnej školy. Napr. učiteľ by absolvoval neučiteľský štúdijný program v oblasti fyzika, absolvoval by doplňujúce pedagogické štúdium, bol by kvalifikovaný na vyučovanie predmetu fyzika. Teda iba predmety, ktoré sa na základnej škole učia. Sociálna práca sa na základnej škole nevyučuje. Čo sa týka vychovávateľky v centre voľného času, kvalifikačné predpoklady sú uvedené v prílohe č.1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII., pod písm. A len od bodu 15 do 20. Bod 4 vôbec nemôžete uplatniť.