5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
beavikoli
Pedagogické doplňujúce studium
beavikoli
PDs

Dobrý deň
Chcela by som učiť na ZŠ chcem si spraviť doplňujúce pedagogické štúdium. Mám ukončenu Prirodovedecku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor environmentalistika 5 ročné štúdium s titulom Magister specializacia: ekosozológia a fyziotaktika. Štátnu skúšku mám z predmetov: ekosozológia a fyziotaktika, ochrana biodiverzity, biocenologia. Neviete mi poradiť či môžem učiť predmety ako biológia, prírodopis, environmentálna výchova a podobne.
Ďakujem
Beata

Maria Pavlikova
DPŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre učiteľov druhého stupňa v časti V. Podľa môjho názoru na vyučovanie predmetu prírodopis a biológia nie ste kvalifikovaná, na predmet environmentálna výchova asi áno. Do úvahy prichádza rozsah hodín, ktorý by ste tento predmet učili za týždeň.

AF70
DPŠ

Mám dotaz či budeme postupovať správne.
Učiteľ odborných predmetov Ing. nastúpil do PP 1.9.2016 ako začínajúci, urobil si adaptačné vzdelanie,a mal do dvoch rokov začať a do štyroch ukončiť DPŠ. Keď sme ho vyzvali aby predložil Potvrdenie o začatí DPŠ štúdium nezačal. V takomto prípade mu k 30.6.2019 dávame výpoveď z nesplnenia požiadavky o začatí a ukončení DPŠ.

Maria Pavlikova
DPŠ

Váš zamestnanec mal DPŠ začať do 31. 8. 2018. Ak nezačal, tak do 31. 8. 2020 neskončí. Mali ste konať v auguste 2018. Obávam sa, že ste termín premárnili a nie som si istá, či by ste obstáli na súde. Ale skúste teraz skončiť pracovný pomer. Alebo riešte to v auguste 2020 a vtedy nebude mať splnený ani jeden termín.