7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ericca
Pedagogický asistent

Dobrý deň, môžem vykonávať prácu pedagogického asistenta na ZŠ? Mám vyštudovanú jednoodborovu biologiu II.st.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady pre asistenta učiteľa sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6. Jednoodborová biológia II. st. má aj presný názov, odbor, program, zamerane, z ktorého vyplynie, či je plnením kvalifikačného predpokladu na činnosť asistenta učiteľa.

DaraRusinakova
Pedagogický asistent

Dobrý deň prajem. Chcela by som vykonávať prácu pedagogického asistenta. Mám ukončené magisterské štúdium v odbore andragogika. Vedeli by ste mi poradiť, aké vzdelanie si potrebujem doplniť? Ďakujem za odpoveď. S prianím pekného dňa. Dara

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady pre asistenta učiteľa sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6. Tam sú odkazy aj na iné prílohy vyhlášky, aby ste mohli zistiť, či Vaše vzdelanie je kvalifikačným predpokladom. V každom prípade musíte mať pedagogické vzdelanie, minimálne doplňujúce pedagogické štúdium alebo nejaké iné pedagogické vzdelanie. Stačí aj úplné stredné odborné so zameraním na učiteľstvo, vychovávateľstvo alebo určené priamo pre pedagogických asistentov.

Svemi130270
Pedagogický asistent

Dobrý deň, chcem sa informovať, kde sa dá absolvovať kurz Pedagogický asistent. Ďakujem.

Zuzana Čaladiková
Pedagogický asistent a vychovávateľ v ŠKD

Dobrý deň, mám záujem pracovať ako pedagogický asistent prípadne ako vychovávateľka v ŠKD. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa v odbore Andragogika a Strednú odbornú školu pedagogickú v odbore sociálno - výchovný pracovník. Moja otázka znie, či som kvalifikovaná na dané pozície a ak nie, aké vzdelanie si musím dorobiť. (Mám v pláne dorobiť si magisterský stupeň v odbore Sociálna pedagogika).
Za odpoveď vopred ďakujem.
S pozdravom
Zuzana Čaladiková

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent a vychovávateľ v ŠKD

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogického asistenta sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6 a pre vychovávateľa, príloha č. 3. Na úrovni ÚSO vzdelania ste kvalifikovaný pedagogický asistent podľa uvedenej prílohy č. 6, oddiel B - 4. bod a pre vychovávateľku v oddiele C - 3. bod. Vysokoškolksé vzdelanie prvého stupňa v odbore andragogika nie je plnením kvalifikačného predpokladu ani pre jednu spomínanú činnosť a vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v odbore sociálna pedagogika kvalifikáciu na Vami uvádzané pozície tiež nezískate.