11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anjela
Pedagogický asistent - andragogika

Dobrý deň, pani Pavliková,
aj keď ste už odpovedali na podobné otázky, chcem Vás poprosiť o odpoveď :

Na pozíciu pedagogického asistenta máme prihlásenú uchádzačku so vzdelaním :
- Stredoškolské vzdelanie – Gymnázium, Prešov
- VŠ vzdelanie II.stupňa odbor andragogika – FFPU Prešov
- Rigorózna skúška – pedagogika.
Môže pracovať uchádzačka ako pedagogický asistent v ZŠ alebo MŠ , ak si doplní kvalifikačné vzdelávanie ?
Má záujem pracovať v budúcnosti ako učiteľka ( na 1. stupni ZŠ) – aké vzdelanie by si mala doplniť? Resp. s týmto vzdelaním, ktoré má, mohla by učiť na SŠ?
Ďakujem za Váš čas a ochotu. S pozdravom

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent - andragogika

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v prílohách podľa jednotlivých kategórií. Na vyučovanie na strednej škole musí absolvovať DPŠ a bude kvalifikovaná na vyučovanie štátnicových predmetov, teda stane sa učiteľkou. Na výchovno-vzdelávaciu činnosť na prvom stupni základnej školy musí absolvovať rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky a na činnosť pedagogického asistenta musí získať kvalifikačný predpoklad na túto činnosť rozširujúcim modulom doplňujúceho pedagogického štúdia. Treba zohľadniť, či sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve a môže sa uplatniť § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

Anjela
Pedagogický asistent - andragogika

Ďakujem, pani Pavliková

Karlovka
Pracovný pomer pegagodického zamestnanca

Dobrý deň. Prosím o odpoveď na otázku týkajúcu sa skončenia pracovného pomeru pedagogického zamestnanca. Zamestnanec pracuje u nás 15 rokov, zmluva je na dobu neurčitú, bude mať v mesiaci marec 2022 65 rokov. Nakoľko ani jedna strana nechce zatiaľ ukončiť pracovný pomer, a v dodatku pracovnej zmluvy sme uviedli bod, týkajúcej sa doby určitej do 31.8.2023. Prosím o odpoveď, či v takomto prípade vyplatíme odstupné, alebo zmenou v zmluve zamestnanec stráca nárok na celú sumu odstupného.

Maria Pavlikova
Pracovný pomer pedagogického zamestnanca

Pravdepodobne je Vaša otázka pre mňa nezrozumiteľná. Ak Váš pedagogický zamestnanec bude mať v marci 2022 65 rokov, tak najneskôr 31. 8. 2022 s ním skončíte pracovný pomer v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. s vyplatením odstupného aj odchodného. Neviem, prečo ste robili dodatok do 31. 8. 2023, čo ste tým mienili. Ak ho chcete zamestnať na jeden školský rok, urobíte novú pracovnú zmluvu na určitú dobu podľa § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.

Lenka Petráková
Administratívny zamestnanec v cvč

Dobrý deň, prosím Vás môže uchádzač o zamestnanie pracovať ako administratívny zamestnanec v CVČ keď ma inú strednú školu ako pedagogickú ale je študent 1.ročníka VŠ pedagogického smeru? Ďakujem

Maria Pavlikova
Administratívny zamestnanec v cvč

Neviem, či som porozumela Vašej otázke, ale prečo by mal mať administratívny zamestnanec pedagogické vzdelanie. Pravdepodobne máte organizačnú štruktúra a v nej je miesto pre administratívneho pracovníka., ktorý nie je pedagogickým zamestnancom. Musíte vedieť aké vzdelanie sa vyžaduje a ako ho zaradíte podľa katalógu pracovných činností - nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. časť 01. Spoločné pracovné činnosti.

Miroslava Spenl...
Asistent ucitela

Dobry den
Chcela by som Vas poziadat o informaciu. Budemnkvalifikovana na poziciu asistent ucitela, ked mam vzdelanie: magisterske studium Vzdelavanie dospelych, specializacia socialna praca? Mam postupove statnice z pedagogiky, psychologie a sociologie po 2.rocniku. Studovala som na FF PU v Presove, koncila som v roku 2000.

Maria Pavlikova
Asistent ucitela

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z, príloha č. 6. Andragogika nie plnením kvalifikačného predpokladu, ale sociálna práca je plnení kvalifikačného predpokladu. Keby ste napísali úplne celý a presný odbor a program Vášho vzdelania, vedela by som to lepšie posúdiť.

Miroslava Spenl...
Asistent ucitela

Dobry den, pani Pavlikova
Dakujem Vam za odpoved. Budem kvalifikovana na poziciu asistent ucitela, ked mam vzdelanie: magisterske studium Vzdelavanie dospelych, specializacia
socialna praca? Mam postupove statnice z pedagogiky, psychologie a sociologie po 2.rocniku. Prve 2 roky som studovala andragogiku. Dalsie 3 socialnu pracu.
Studovala som na FF PU v Presove, koncila som v roku 2000.

Maria Pavlikova
Asistent ucitela

Dobrý deň,
chcela som vedieť odbor a program Vášho vzdelania, ale možno v roku 2000 sa to tak neuvádzalo. Ako som uviedla v predchádzajúcej odpovedi, sociálna práca je kvalifikačný predpoklad pre pedagogického asistenta,