2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
STAFKA
pedagogický asistent a DPŠ

Dobrý deň ,

prosíme Vás o radu ohľadom pedagogického asistenta. Na pozíciu ped. asistenta sme prijali zamestnanca,
ktorý ukončil VŠ vzdelanie 2. stupňa. Štúdium na ukončené nasledovne : BC ukončila na Filozofickej fakulte Univerzity v Trnave : Ruský jazyk a odborná komunikácia. A štúdium Mgr. ukončila univerzite Komenského BA a to : Ruské a východoeurópske štúdia. V pracovnej zmluvy sme ju zaviazali , že v lehote 4 rokov si urobí DPŠ, aby sa stala kvalifikovanou. / nekonkretizovali DPŠ / Zaradili sme ju do adaptačného, úspešne ho ukončila
a vzhľadom k tomu, že doniesla potvrdenie, že už študuje a robí si DPŠ zaradili sme ju ako kvalifikovanú pre činnosť asistenta. Vo 02 /2024 ukončila DPŠ, no priniesla ukončenie DPĎ pre kategóriu učiteľ. Pre nás z tohto
vyplýva, že sa stala aj plne kvalifikovanou na pozíciu učiteľ ruského jazyka. Je plne kvalifikovanou aj na pracovnú pozíciu ped. asistent ? / aj keď DPŠ neabsolvovala na pracovnú pozíciu asistenta ? , ktorú teraz vykonáva a aj chce pri nej zostať ? Podľa mňa by sme ju mohli podľa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3, oddiel A , 5. bod písm. b) a považovať za kvalifikovanú aj na pozíciu ped. asistenta, len sa potrebujem poradiť a istiť či rozmýšľame správne....

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď .

Maria Pavlikova
pedagogický asistent a DPŠ

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6 (nie príloha č. 3 ako to uvádzate v otázke). Mohli ste uplatniť bod 5 uvedenej prílohy. Keď Vaša asistentka absolvovala DPŠ pre učiteľa, platí pre ňu bod 6 a musí absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho
pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent podľa § 43 ods. 1 písm. b) zákona č 138/2019 Z. z. Ak je v lehote štyroch rokov od nástupu do zamestnania, môžete ju považovať za samostatnú a zaradiť ju do 6. platovej triedy až do uplynutie podmienky.