4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Adam Demčák
Pedagogický asistent neučiteľského vzdelania VŠ s podmienkou DPŠ

Dobrý deň,
Rád by som poukázal na závažnú záležitosť, ktorá sa naskytla počas podpisovania zmluvy so ZŠ na pozíciu pedagogického asistenta.
Zmluvu som však nemohol podpísať, nakoľko personalistka, ktorá vytvárala prac. zmluvy pre školu, ma považovala za nekvalifikovaného a to z tohto dôvodu:
Pôsobil som v inej ZŠ v minulosti na tej istej pozícii, teda ako pedagogický asistent. Bol som zaradený do 5. platovej triedy. Mám VŠ 2. stupňa neučiteľský odbor. Na škole som absolvoval adaptačné vzdelávanie, ktoré som aj úspešne ukončil a zaradili ma do 6. platovej triedy.
Avšak, na novej ZŠ, kde ma mali už zobrať, zistili na personálnom, že DPŠ, ktoré som si do 4 rokov mal urobiť, som mal urobiť iba v tej prvej škole, kde som prvýkrát nastúpil na asistenta.
Chcem sa teda opýtať, či nedošlo k zlému pochopeniu zákona 138, par.83 č.1-3, kde sa píše, že tie 4 roky platia od času nástupu do prvého zamestnania, a nie to, že DPŠ musí byť urobené iba na tej prvej ZŠ.

Viete mi prosím v tomto poradiť, prípadne vysvetliť? Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent neučiteľského vzdelania VŠ s podmienkou DPŠ

Dobrý deň,
pravdepodobne došlo k zlej interpretácii § 83 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Doba štyroch rokov sna získanie kvalifikačných predpokladov výkon konkrétnej pracovnej činnosti sa počíta od prvého pracovného pomeru v školstve. Neprerušuje sa, ak by ste napr. boli nezamestnaný alebo pracovali mimo rezortu školstva.

Adam Demčák
Pedagogický asistent neučiteľského vzdelania VŠ s podmienkou DPŠ

Teda znamená to, že aj v mojom prípade, keďže som v 6. platovej triede ako samostatný PA, môžem túto podmienku dorobenia DPŠ plniť aj na ďalšom pracovisku, teda na ďalšej škole kde sa zamestnam?

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent neučiteľského vzdelania VŠ s podmienkou DPŠ

Dobrý deň,
doba štyroch rokov na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon konkrétnej pracovnej činnosti podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa počíta od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve a plní sa aj na ďalšom pracovisku až do uplynutia štyroch rokov od prvého pracovného pomeru.