3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
LenkaD.
Pedagogický asistent a vyžadované vzdelanie

Dobrý deň,
mám vyštudovanú VŠ II. stupňa v nepedagogickom smere a v roku 2022 som skončila DPŠ so zameraním na učiteľstvo ekonomických predmetov. V súčasnosti som ukončila prvý ročník dvojročného rozširujúceho štúdia - učiteľstvo primárneho vzdelávania. Na pozícii pedagogického asistenta v ZŠ som už od roku 2020. Problém je v tom, že podľa mzdovej účtovníčky nespĺňam kvalifikačné predpoklady a od septembra nemôžem vykonávať prácu PA, iba ak by som si urobila rozširujúci modul DPŠ pre PA, čo vzhľadom na časovú náročnosť rozširujúceho štúdia odmietam a nevidím v takomto vzdelaní zmysel.
Takže keď to zhrniem, učiť na strednej škole môžem, taktiež už môžem učiť aj na 1.stupni ZŠ, ale asistovať nemôžem? Keď študujem učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, neplatí nejaká výnimka, kedy by som rozširujúci modul pre PA nemusela absolvovať?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent a vyžadované vzdelanie

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Názor pani mzdovej účtovníčky je v súlade so 6. bodom uvedenej prílohy. Každé pracovné zaradenie vyžaduje rôzne vzdelanie. Prečo neučíte na strednej škole, keď spĺňate kvalifikačné predpoklady na túto činnosť.

LenkaD.
Pedagogický asistent a vyžadované vzdelanie

Ďakujem za odpoveď. Myslím, že to, na akom type školy pôsobím, je moja osobná vec. Mne skôr išlo o to, či niekde v zákone nie je uvedené, že študent rozširujúceho štúdia primárnej pedagogiky môže robiť pedagogického asistenta bez ďalších doplňujúcich vzdelávaní. Ale ďakujem za Vašu odpoveď a Váš čas.