2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
personalista77
Ped.zamestnanec 65 ukončenie PP

Dobrý deň pani Pavlíková,
Ped.zamestnanec dovŕši 65 rokov 20.1.2022. Nechceme aby ďalej učil. Môžeme s ním skončiť pracovný pomer hneď k 20.1.2022. Alebo musíme počkať na skončenie školského roku a môžeme s ním najskôr skončiť pracovný pomer k 31.8. 2022?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Ped.zamestnanec 65 ukončenie PP

V § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedený text, že pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku.
Pracovný pomer zo zákona môžete s Vašim zamestnancom ukončiť hociktorý deň od 21. 1. 2022 do 31. 8. 2022.