Aj učitelia sa ďalej vzdelávajú

17.08.2022
Personalistika

Oddýchnutí po dovolenke alebo ešte čerpáte vzácne dni voľna? Čo robí učiteľka v čase dovolenky? Ak sa niekomu zdá, že prázdnin je veľa, mal by si uvedomiť, že pre učiteľov to neplatí rovnako ako pre deti.

Učiteľské povolanie je tvrdý chlebík, verejnosť ho často vníma ako prácu, kde je veľa voľna. Ako ho využívajú pedagógovia? Samozrejme je nevyhnutné oddýchnuť si od hlučných tried a neustáleho šumu, od vyučovania, od žiakov a načerpať sily pre ďalšiu pedagogickú činnosť. Ale uvedomuje si verejnosť, že učiteľstvo a práca v školstve vyžaduje neustálu prácu na sebe, ďalšie vzdelávanie a napredovanie? Že učiteľ nie je len ten, kto sám odovzdáva informácie a vedomosti svojim žiakom, ale aj ten, kto sa po skončení vyučovania sám ďalej vzdeláva.

Predstavte si, že vás od septembra čakajú noví žiaci a že sa medzi nimi nájdu aj takí, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Ste pripravení na prácu s nimi? Alebo že budete mať v triede rómskeho žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia?

Ako sa stať inkluzívnym učiteľom? Ako postupovať, ako učiť? Nestačí integrácia takého žiaka? Vysvetlime si zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou.

V prípade integrácie sa očakáva, že škola zásadným spôsobom nezmení svoje zaužívané vzorce učenia a prístupov k vzdelávaniu. Žiak so znevýhodnením sa musí prispôsobiť týmto podmienkam. Aby to bolo možné, dostáva sa mu podpora. Napríklad vo forme pedagogického asistenta či špeciálneho pedagóga a pod. Tieto podporné opatrenia mu majú pomôcť prispôsobiť sa.

Pri inklúzii ide o iné očakávanie. Nie je to žiak, ktorý sa má prispôsobiť škole, má to byť naopak, škola sa má prispôsobiť žiakovi. A to nielen takému, ktorý má nejaký typ znevýhodnenia. Inklúzia nazerá na všetky deti ako na individuality, ktoré majú svoje špecifické vzdelávacie potreby. Inak povedané, v inkluzívnej škole sa špecifický prístup nevzťahuje len k deťom s rizikovým vývinom (či už pre zdravotné postihnutie, sociálne znevýhodnenie či iné životné okolnosti), ale týka sa všetkých žiakov. V inklúzii ide o zmenu filozofie učenia, ktorá sa týka práce s obsahom, ale aj organizácie, metód a stratégií učenia v triede.

 

Zdroj: raabeakademia.sk

Učiteľské povolanie je tvrdý chlebík, verejnosť ho často vníma ako prácu, kde je veľa voľna. Ako ho využívajú pedagógovia? Samozrejme je nevyhnutné oddýchnuť si od hlučných tried a neustáleho šumu, od vyučovania, od žiakov a načerpať sily pre ďalšiu pedagogickú činnosť. Ale uvedomuje si verejnosť, že učiteľstvo a práca v školstve vyžaduje neustálu prácu na sebe, ďalšie vzdelávanie a napredovanie? Že učiteľ nie je len ten, kto sám odovzdáva informácie a vedomosti svojim žiakom, ale aj ten, kto sa po skončení vyučovania sám ďalej vzdeláva.

Predstavte si, že vás od septembra čakajú noví žiaci a že sa medzi nimi nájdu aj takí, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Ste pripravení na prácu s nimi? Alebo že budete mať v triede rómskeho žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia?

Ako sa stať inkluzívnym učiteľom? Ako postupovať, ako učiť? Nestačí integrácia takého žiaka? Vysvetlime si zásadný rozdiel medzi inklúziou a integráciou.

V prípade integrácie sa očakáva, že škola zásadným spôsobom nezmení svoje zaužívané vzorce učenia a prístupov k vzdelávaniu. Žiak so znevýhodnením sa musí prispôsobiť týmto podmienkam. Aby to bolo možné, dostáva sa mu podpora. Napríklad vo forme pedagogického asistenta či špeciálneho pedagóga a pod. Tieto podporné opatrenia mu majú pomôcť prispôsobiť sa.

Pri inklúzii ide o iné očakávanie. Nie je to žiak, ktorý sa má prispôsobiť škole, má to byť naopak, škola sa má prispôsobiť žiakovi. A to nielen takému, ktorý má nejaký typ znevýhodnenia. Inklúzia nazerá na všetky deti ako na individuality, ktoré majú svoje špecifické vzdelávacie potreby. Inak povedané, v inkluzívnej škole sa špecifický prístup nevzťahuje len k deťom s rizikovým vývinom (či už pre zdravotné postihnutie, sociálne znevýhodnenie či iné životné okolnosti), ale týka sa všetkých žiakov. V inklúzii ide o zmenu filozofie učenia, ktorá sa týka práce s obsahom, ale aj organizácie, metód a stratégií učenia v triede.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte