Ako zatraktívniť učiteľské povolanie? Chráňme ich zdravie a bezpečnosť pri práci!

17.06.2023
Personalistika

Učitelia, akademici, výskumníci a ďalší pedagogickí a odborní zamestnanci zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti našej spoločnosti.

Okrem dôležitej úlohy pri odovzdávaní vedomostí a zručností novým generáciám sú tiež učitelia nenahraditeľní pri osobnom a emocionálnom rozvoji žiakov a študentov. Na prilákanie a udržanie kvalifikovaných odborníkov v učiteľskom povolaní je dôležité zvýšiť príťažlivosť učiteľského povolania ako kariéry, ktorá poskytuje primerané platy a dôstojné pracovné podmienky s pozitívnym spoločenským vplyvom. Atraktivitu učiteľského povolania však neustále podkopáva veľká pracovná záťaž a vysoká úroveň stresu, ktoré výrazne ovplyvňujú pracovný výkon a spokojnosť učiteľov. V rámci celoeurópskej odborárskej kampane „Ako zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania“ sa okrem iného snažíme vysvetliť vzájomný vzťah medzi bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a statusom a príťažlivosťou učiteľskej profesie.
V európskom prieskume, ktorý uskutočnila agentúra EU-OSHA, sa ako najvýznamnejšie riziká BOZP pre učiteľskú profesiu zdôrazňujú psychosociálne riziká, hlučné prostredie a muskuloskeletálne poruchy. Okrem toho je znepokojivo rastúcim trendom aj násilie na pracovisku, ktoré negatívne ovplyvňuje bezpečnosť a pohodu zamestnancov. Tieto riziká ešte zintenzívnila pandémia a digitálna transformácia vzdelávania. Prieskum Eurofound o pracovných podmienkach v Európe ďalej odhaľuje, že až 27 % zamestnancov v sektore vzdelávania sa cíti emocionálne vyčerpaných zo svojej práce a že učitelia sú náchylnejší na duševné a psychosomatické choroby, ako napr. vyhorenie, únava, problémy so sluchom či bolesť hlavy.
Hoci sa situácia v jednotlivých krajinách líši, najbežnejšími faktormi súvisiacimi so zhoršujúcim sa fyzickým a duševným zdravím zamestnancov školstva sú zvyšujúce sa očakávania a požiadavky na výsledky študentov, nízke platy a nejasná definícia pracovného času. Okrem toho sú tiež rastúce násilie a vplyv digitalizácie významnými problémami, ktoré ovplyvňujú zdravie a bezpečnosť učiteľov pri práci.
V tejto súvislosti neustále zdôrazňujeme potrebu vytvorenia pracovného prostredia, ktoré zabezpečuje fyzickú bezpečnosť a duševné zdravie učiteľov a prispieva tak k riešeniu problémov s nedostatkom učiteľov, ktorý sužuje mnohé európske krajiny.

Zdroj: www.ozpsav.sk

 

TIP pre učiteľov

Každodenná prax učiteľov, vychovávateľov, pedagógov, pedagogických asistentov, ale aj iných odborníkov v školskom prostredí si vyžaduje obrovské vypätie a aktiváciu psychických síl. Preto, je veľmi dôležité naučiť sa tieto psychické sily načerpávať, aby nevznikol syndróm vyhorenia.

Brožúra ponúka základný prehľad a oboznámenie sa s témami týkajúcimi sa starostlivosti o mentálne zdravie pedagógov pôsobiacich v edukačnom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

 • Oboznámi s rizikami, ktoré so sebou pedagogická profesia prináša a tiež obsahuje niektoré profylaktické, preventívne, ale aj intervenčné možnosti, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou psychohygienickej starostlivosti v pomáhajúcich profesiách.
 • Ponúka základnú orientáciu nielen v dôsledkoch, ktoré so sebou dlhodobo zanedbávaná starostlivosť o vlastné duševné zdravie prináša, ale informuje aj o konkrétnych psychohygienických možnostiach, ako si udržať a posilniť vlastné (nielen) duševné zdravie.
 • Informuje o tom, ktoré kroky často vedú k syndrómu vyhorenia, resp. na čo si dávať pozor, ak chceme dlhodobo „horieť, ale nevyhorieť“. 

 

Brožúru si môžete objednať TU

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Odporúčané články

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte