Mzdy učiteľov

22.10.2012
Personalistika

Ak by mala vláda splniť požiadavku školských odborárov zvýšiť tabuľkový plat aj nepedagogickým zamestnancom školstva, musela by zvýšiť mzdy mnohým ďalším štátnym zamestnancom. Ponuka na zvýšenie platov učiteľov o 5 % sa netýka tabuľkových platov a negarantuje vyššiu mzdu všetkým rovnako.

Nepedagogickí zamestnanci školstva ako napríklad kuchárky a upratovačky majú rovnaké platy ako iní štátni zamestnanci na podobných pozíciách. Všetkým rovnako stanovuje plat tabuľka v zákone. Školskí odborári žiadajú zvýšenie tabuľkových platov o 10 % aj pre nepedagogických zamestnancov, to sa však pre jednotnú tabuľku nedá urobiť oddelene od iných štátnych zamestnancov. Šéf školských odborov Pavel Ondek: „U nepedagogických zamestnancov je to kritická situácia aj v iných rezortoch. Pokiaľ upratovačka zarobí v čistom 280 eur a ich tarifný plat je tabuľkový pod úrovňou minimálnej mzdy a zo zákona im to musí zamestnávateľ doplatiť, niečo je tu choré. Treba otvoriť tabuľky, lebo v tejto tabuľke je zaradených, odhadujem, okolo 200 000 ľudí.“

Keďže vláda tvrdí, že nemá ani na 10 % zvýšenie pre učiteľov, na valorizáciu platov množstva štátnych zamestnancov mimo rezortu školstva, určite peniaze v rozpočte nezostanú. Radko Kuruc z ministerstva financií: „Z dôvodu konsolidácie verejných financií MF SR v súčasnosti nevidí priestor pre takéto opatrenie.“

Aj preto vláda neponúkla zamestnancom školstva zvýšenie tabuľkových platov, ale zvýšenie normatívu. Vysvetľuje hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák: „Ponuka, ktorá bola prezentovaná školských odborárom, sa týka finančných prostriedkov, ktoré by sa premietli do mzdového normatívu, to znamená, že by boli určené na osobné náklady, teda na mzdy a poistné.“

Podľa odborárov by to mohlo znamenať, že peniaze rozdelí riaditeľ školy a nie všetci dostanú vyššie platy. Pavel Ondek tvrdí,že by sa nepedagogickým zamestnancom školstva dali zvýšiť mzdy aj bez toho, aby sa zvyšovali aj v iných rezortoch - stačilo by účelovo určiť peniaze iba pre kategóriu nepedagogických zamestnancov školstva.

Podľa Daniely Pochybovej z odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb by to bolo nespravodlivé: „Či je to upratovačka v škole alebo v zariadeniach sociálnych služieb alebo kuchárka v škole alebo v zariadeniach sociálnych služieb, tú prácu vykonáva rovnako, je rovnako náročná a má byť aj rovnako ohodnotená.“

Ministerstvo práce považuje požiadavky štátnych zamestnancov za oprávnené, no nebude im môcť vyhovieť. Hovorca rezortu práce Michal Stuška: „V rámci spravodlivosti by sa zvýšenie tarifných platov malo týkať všetkých zamestnancov, nielen nepedagogických pracovníkov. Práve preto dnes táto otázka nie je aktuálna kvôli stavu finančného rozpočtu.“

Zdroj: SITA (rozhlas.sk)

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte