Pripravení na náročné situácie?

23.03.2020
Personalistika

Aktuálna situácia v dôsledku, ktorej sa spomalil život, školy a škôlky ostali zatvorené, priniesla nové výzvy pre pedagógov, žiakov i rodičov. Vzdelávanie na diaľku, spolupráca na úrovni rodič – žiak – pedagóg  – to všetko sa dá zvládnuť s chladnou hlavou. Prečítajte si rozhovor s odborníčkou na neverbálnu komunikáciu a koučkou Norou Laukovou, ktorá je autorkou odbornej publikácie Konflikty v škole.

Pripravení na náročné situácie?

Otázka: Hovorí sa, že 93 percent informácií o nás vypovie neverbálny prejav a zvyšných sedem percent slová. Sú slovenskí manažéri a personalisti nastavení na to, aby čerpali informácie z neverbálnych prejavov?

Odpoveď: V praxi sa stretávam s tým, že sú nastavení na verbálnosť, teda skôr na rozhovor s kandidátom. Ten je pre nich prioritný. Je nižšie percento tých, ktorí si všímajú neverbálnosť. Ak je na pohovore manažér sám a kladie otázky, má tendenciu sústrediť sa len na obsah povedaného, prípadne jeho spôsob. Slovenskí manažéri sa len postupne učia všímať si neverbálnu stránku a až následne do nej vkladať obsah získaný zo slov. Ak profesionál neverbálny prejav správne prečíta, dá mu za pár sekúnd približne 98-percentný obraz o človeku ešte skôr ako slová.

Otázka: Viete odhadnúť, aké percento manažérov dokáže čítať neverbálne prejavy?

Odpoveď: Zhruba desať až pätnásť percent stredných firiem a korporácií na Slovensku pracuje s neverbálnosťou. Vo všeobecnosti ju ľudia, ktorí vedú rozhovory, vnímajú ako menej dôležitú a mnohí ju dokonca ani nevedia interpretovať. Neverbálna stránka je pritom kľúčová a viacerí manažéri si ju zamieňajú s rečou tela. Reč tela tvorí len polovicu celkového neverbálneho prejavu. Na identifikáciu neverbálnej inteligencie človeka treba spoznať typológiu osobnosti, jeho silné a slabé stránky, správanie či pocity. Na to slúžia tvárové znaky, mimické prejavy, pohybové identifikátory či hlasový prejav. Okrem základných emocionálnych prejavov tvár a mimika prezrádzajú, čo sa deje vnútri človeka, ako sa bude správať a či bude schopný udržiavať väzby. Ešte stále sa nedokázalo, že pohyby tela prenášajú takú presnú informáciu o emóciách a správaní ako tvár a mimika.

Otázka: Pri koncentrácii na neverbálny prejav, napríklad počas rozhovoru, však môže uniknúť význam slov alebo nie?

Odpoveď: Veľa manažérov pri pozorovaní neverbálnosti zníži mieru koncentrácie na slová. Sústredenie na neverbálny prejav predpokladá, že sa na ňu manažér zameria ešte predtým, než sa s človekom začne rozprávať. Keď vchádza kolega do kancelárie, určitým spôsobom chodí, pracuje s očným kontaktom a mimikou, má určitý postoj, gestá či vzdialenosť. Dôležité veci dokážeme identifikovať oveľa skôr, než sa s človekom začneme rozprávať. Rozhovor následne slúži len na upresnenie osobnostných prvkov alebo vyhodnotenie odbornosti, znalostí a správania človeka pri riešení situácií, prípadne spôsobu jeho verbálneho prejavu.

Otázka: Aké dôležité je vedieť vnímať neverbálnu komunikáciu v sektoroch, ktoré sú postavené na styku so zákazníkom?

Odpoveď: Veľmi dôležité. Z neverbálneho prejavu dokážeme identifikovať, či s nami zákazník súhlasí alebo nesúhlasí, či má záujem kúpiť alebo nie. Už dnes máme v marketingu a reklame identifikátory odčítania emócií cez facial coding. Dnes nestačí potreby zákazníka vnímať len cez rozhovor. Začali sme sa viac zaujímať o to, kedy prežíva emocionalitu a pozitívne správanie pri obstaraní služby alebo kúpe tovaru. Vieme to už dnes identifikovať okrem tváre aj z hlasu alebo zo správnej identifikácie očného kontaktu, pohybov tela, postoja, teda celkového kontextu neverbálnej komunikácie. Zamestnanci služieb dokážu intuitívne identifikovať veľmi veľa, lenže majú tendenciu prebiť to vlastnými prežitými skúsenosťami. Buď vlastnou racionalitou, alebo emocionalitou a vložiť do vyhodnotenia mylný vnem. Identifikácia potrieb zákazníka dnes stojí na komplexnom komunikačnom a psychologickom prístupe, kde neverbálne prejavy doplní verbálny prejav, nie naopak.

Otázka: Dnes je v službách nedostatok ľudí. Sektor musí pracovať s tým, čo má. Navyše nie všetci majú bunky na „čítanie“ ľudí.

Odpoveď: Ak je v službách nedostatok ľudí, treba zrejme zvoliť iný manažérsky a vzťahový prístup. Prečo nechcú ísť ľudia pracovať do služieb? Hovorievajú, že pre peniaze. Čiastočne súhlasím. Lenže často ide o prostredie, manažérske riadenie a vzťahy. Ak sa manažér o ľudí zaujíma, vytvára väzby, dokáže riešiť riziká a problémy, dodržiava pravidlá a systém, motivuje ich správne, tak zamestnanci sú ochotní ísť k nemu aj za menej peňazí. Človek ide tam, kde sa cíti dobre, kde môže povedať svoj názor, zlepšovať veci a kde ho za to aj ocenia. Akosi sme si zvykli byť na ľudí tvrdí a nedopriať im. Je dôležité, aby sme boli tvrdí pri pravidlách a poznali svojich ľudí tak dobre, aby sme vedeli, čo na nich platí. A nie vždy sú to peniaze.

 

Kto je NORA LAUKOVÁ?

Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E.,s. r. o.

Dlhé roky sa odborne venuje individuálnym tréningom ako trénerka a odborníčka v oblasti psychológie, vzdelávania dospelých, neverbálnej komunikácie a typológie. V oblasti neverbálnej komunikácie, zameranej na psychológiu v kriminológii a kriminalistike, ktorú študovala v Seattli v USA, má 25-ročné odborné skúsenosti a pravidelne sa jej venuje cez vzdelávanie, rozvojové programy, odborné terapeutické poradenstvo, projekty, profilácie, diagnostiky zamestnancov rôznych firiem a spoločností. Od roku 2016 je majiteľkou Top Školy reči tela a terapieTM, ktorú odborne a lektorsky zastrešuje. V súčasnosti pôsobí ako externá pedagogička pre oblasť neverbálnej komunikácie na Karlovej Univerzite v Prahe. Venuje sa dlhoročne projektom zameriavaným na rozvoj školstva, zdravotníctva, podnikania žien a mediálnej komunikácie.

 

VIETE, ŽE NORA LAUKOVÁ JE AJ AUTORKOU KNIHY S NÁZVOM KONFLIKTY V ŠKOLE?

Sprievodca, ktorý pedagógov naučí reagovať na konflikty správne tak, aby ich zvládali a aby ich neovládali. Zoznamuje s problematikou konfliktov v škole na reálnych situáciách a v zásadných oblastiach. Pomáha rozvíjať zručnosti pedagógov pre správne zvládnutie konfliktov.

Konflikty sú každodennou súčasťou nášho života. Sú potrebné a nevyhnutné na lepšie zvládanie akýchkoľvek rizikových vzťahov. Odborná brožúra je sprievodcom a návodom na to, aby pedagógovia konfliktné situácie vznikajúce v školskom prostredí i mimo neho spoznali, identifikovali ich príčiny a osvojili si techniky, ako na ne správne reagovať. Každý návod začína opisom, ako ľudia zvyčajne reagujú v konflikte, nasleduje analýza tejto situácie a rozbor správania či konania. Skúsená autorka efektívne poradí, ako sa pedagógovia môžu uprostred konfliktu zastaviť a pripraviť si komunikačné stratégie so zameraním na dlhodobé ciele tak, aby nespustili kolotoč ďalších konfliktných reakcií a úspešne zvládli konflikty vo vzťahoch. 

Odborná brožúra:

•             Zoznamuje s problematikou konfliktov v škole na reálnych situáciách a v zásadných oblastiach, či už je to riešenie konfliktov a nadväzovanie vzťahovej stability a spolupráce medzi riaditeľom a učiteľom, učiteľmi navzájom, učiteľmi a rodičmi alebo žiakmi.

•             Obsahuje návrhy možných komunikačných neverbálnych aj verbálnych reakcií tak, aby osoba reagovala asertívne na rôzne typy ľudí, identifikovala príčiny vzniku konfliktu, aktívne izolovala ďalšie negatívne a manipulatívne konfliktné reakcie v eskalácii.

•             Všetky situácie vychádzajú z praxe a ponúkajú niekoľko jednoduchých základných pravidiel, ktoré sú praktickým sprievodcom pri riešení každodenných konfliktných situácií v škole a životným sprievodcom vytvárajúcim úspech v akýchkoľvek vzťahoch.

 

Knihu si môžete objednať TU

 

Zdroj: Trend/RAABE

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte