Riaditelia škôl majú nový manuál

27.06.2018
Personalistika

Trápite sa s rozpracovaným vnútorným predpisom o zabezpečení pitného režimu vo vašej škole? Rozmýšľate, ako omladiť učiteľský kolektív, ale neporušiť Zákonník práce? Riešite komunikačné problémy a zložité situácie v správaní s vašimi zamestnancami? Ste typ, ktorý riadi, alebo skôr vedie? Odpovede na všetky tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky riaditeľom škôl prináša nová publikácia z RAABE – Praktická personalistika pre školy.

Praktická personalistika pre školy riaditeľov škôl prevedie právami a povinnosťami školy ako zamestnávateľa, o ktorých by mal riaditeľ vedieť a v rámci zákona by ich mal ako štatutárny zástupca školy dodržiavať. Publikácia sa venuje legislatívnym a manažérskym témam tak, aby poskytla pevnú oporu tak začínajúcim, ako aj skúseným riaditeľom – manažérom škôl.

„Zvlášť sa dielo zaoberá oblasťou vedenia a komunikácie so zamestnancami či personálnou politikou, ktorá je dôležitou súčasťou celkovej stratégie riadenia školy. Osobitne sa venujeme jednotlivým kategóriám zamestnancov školy, ich kvalifikačným požiadavkám, pracovným náplniam či zaraďovaniu do platových tried. Ponúkame prakticky vysvetlené kroky, ktoré je potrebné aplikovať pri výberoch, prijímaní a uvoľňovaní zamestnancov, rovnako pracovné podmienky, odmeňovanie, kolektívne vyjednávanie a BOZP realizované v súlade so Zákonníkom práce a rezortnými legislatívnymi predpismi v rezorte školstva,“ povedala editorka diela Ing. Jarmila Belešová, vedúca personálneho odboru ŠŠI.

Vzhľadom na stále prebiehajúce legislatívne zmeny bude pre čitateľov táto pravidelne aktualizovaná publikácia partnerom, s ktorým budú vždy v obraze aktuálneho legislatívneho diania.

Dodajme, že náplň kapitol môžu ovplyvniť aj samotní čitatelia. Ak majú nejaké požiadavky na témy a obsah článkov či otázky, na ktoré by chceli poznať odpoveď, autorský tím odborníkov ich rád spracuje a zaradí ich do aktualizácií.

Podnety môžu riaditelia škôl posielať na adresu: raabe@raabe.sk.

Viac o publikácii nájdete tu.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte