Učitelia ako otroci svojho povolania?

04.06.2023
Personalistika

Každodenná prax učiteľov, vychovávateľov, pedagógov, pedagogických asistentov, ale aj iných odborníkov v školskom prostredí si vyžaduje obrovské vypätie a aktiváciu psychických síl. Tým sa zvyšujú nároky na vytváranie a udržiavanie určitých psychických rezerv, ktoré sú pravidelne praxou odčerpávané a ich dopĺňanie závisí od určitého psychohygienického štandardu každého, kto pracuje v edukačnej realite. Veľké množstvo pedagógov však zanedbáva a podceňuje dôležitosť psychohygieny.

Učitelia – otroci svojho povolania

Ak sa na súčasnú realitu pozrieme s určitou skepsou a prísne kriticky, narazíme na jeden z problémov súčasného školstva, a to ten, že pedagogickí pracovníci sa často stávajú tým, čo pripomína „otrokov“ vo svojom povolaní. Viacerí autori sa nezávisle od seba zhodujú v tom, že pedagógovia skutočne patria medzi najrizikovejšie skupiny z pohľadu celkového vyhorenia.

Za posledných tridsať rokov sa realizovali stovky relevantných vedeckých štúdií, ktoré prinášajú výsledky o výskyte syndrómu vyhorenia u učiteľov v rôznych krajinách v rozpätí od 5 do 40 %. 

Viaceré štúdie na českých učiteľoch priniesli výsledky o výskyte syndrómu vyhorenia u 10 – 20 % pedagógov. Na porovnanie, najrozsiahlejší výskum v tejto problematike, ktorý sa realizoval na vzorke 2 394 českých učiteľov, okrem iného ukázal, že len 16 % učiteľov nevykazuje žiadne príznaky vyhorenia. Rovnako 16 % učiteľov, naopak, vykazuje príznaky rozvíjajúceho sa alebo už rozvinutého syndrómu vyhorenia.

S ohľadom na uvedené prichádza na knižný trh novinka s názvom Psychohygiena pedagóga v kocke.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte