Výzva „Školský digitálny koordinátor“

31.08.2021
Personalistika

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na prihlásenie sa do Národných projektov edIT 1, edIT 2 a ich podaktivity: Školský digitálny koordinátor. 

Konečný termín na predloženie žiadosti je 30. 9. 2021 do 23:59 hod

Školský digitálny koordinátor

V rámci tohto projektu sa pilotne zavedie pozícia školského digitálneho koordinátora. Táto pracovná pozícia bude v súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch finančne podporovaná v tých vybraných školách, ktoré sa do projektu NP edIT zapoja. Z projektov sa bude financovať približne 170 koordinátorov v základných a 180 koordinátorov v stredných školách po dobu jedného roka.

EDIT log

Náplň práce

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT.

Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach:

 • vízia školy
 • škola ako komunita aktérov
 • škola ako vzdelávacie prostredie

V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní,
 • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Profesijný štandard digitálneho koordinátora vychádza z výstupu projektu IT Akadémia: Microsoft Word - Kompetencie a úlohy_Digitálny koordinátor školy_web.docx (itakademia.sk).

Ako sa môžem stať školským digitálnym koordinátorom

Školským digitálnym koordinátorom sa môže stať pedagogický zamestnanec podľa § 6, ods. 1 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia). Tento vzdelávací program bude prebiehať prezenčne a dištančne.

Ďalšie informácie o NP IT Akadémia sa nachádzajú na tejto stránke: It akadémia – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROčIE (itakademia.sk).

Zmluvný vzťah školského digitálneho koordinátora so školou

Pre tento účel pripravilo ministerstvo usmernenie, ktoré nájdete na tomto linku: Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so zamestnávaním pedagogického zamestnanca s pracovnou náplňou školský digitálny koordinátor.

 

Zdroj: minedu.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte