1 príspevok / 0 nový
Chymena
Personalistka

Pracujem ako personalistka a mzdová účtovníčka - mimochodom bez pracovnej náplne. Moja otázka: Keď riaditeľ zníži osobné príplatky a ja viem, že to treba písomne zdôvodniť- u pedagogických zamestnancov - zástupca riaditeľa, ale ja dostanem iba tabuľku, ako ich mám upraviť, v osobnom spise nijaké zdôvodnenie nebude, keď príde kontrola, kto je za to zodpovedný? A tak isto aj v iných prípadoch, na žiadosť o kredity mi dal pokyn neodpovedať a mnoho ďalších vecí.Keď ja mám vedomosť, že tam nastala chyba, je mojou povinnosťou riaditeľa alebo zástupcov na to upozorniť? ĎAkujem