5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
petana@
petana@

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom zákonov týkajúcich sa školských špeciálnych pedagógov. Ktorými zákonmi resp. vyhláškami sa riadi táto profesia? Keďže na internete som hľadala a stále mi "vyhadzuje", že sú nejaké aktualizácie + aktualizácie zákonov a vyhlášok ktoré už nie sú platné. Zaujímajú ma zákony resp. vyhlášky týkajúce sa popisu profesie školský špeciálny pedagóg (náplň práce), kvalifikačné predpoklady (platí vyhláška č. 437/2009 Z.z., alebo zákon 317/2009 Z.z., alebo vyhláška 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zames., alebo 138/2019Z.z.), aktuálne znenie školského zákona 561/2004Z.z. je aktuálny? alebo bol menený? kde nájdem informácie týkajúce sa poradenských službách na škole, vzdelanie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákon o školách od materskej školy po vysokú školu, vyhláška/zákon o osobných údajov, sociálno-právnej kurately,... Vedeli by ste ma usmerniť? Ktoré zákony a vyhlášky sú aktuálne a podľa ktorých by sa malo fungovať? Za odpoveď ďakujem

Maria Pavlikova
petana@

Aktuálne zákony, z tých, ktoré uvádzate sú zákon č. 138/2019 Z. z., zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. Všetky sú zverejnené aj na internete v platnom znení. Sú aj ďalšie zákony, ktoré potrebujete pre svoju orientáciu a ktoré nájdete na stránke https://www.minedu.sk/.

petana@
petana@

Ďakujem za odpoveď. Ale mám ešte doplňujúce otázky:
- kde konkrétne nájdem profesijné štandardy v súlade so zmenenou kategóriou resp. doplnenou kategóriou pedagogického zamestnanca "školský špeciálny pedagóg" podľa ktorých sa má opierať?
Viem, že ešte v auguste minulého roku 2020 neboli a tak sa školský špeciálny pedagóg opieral o profesijné štandardy špeciálneho pedagóga (odborný zamestnanec) aj o profesijné štandardy. Ďakujem

petana@
petana@

Ďakujem za odpoveď. Ale mám ešte doplňujúce otázky:
- kde konkrétne nájdem profesijné štandardy v súlade so zmenenou kategóriou resp. doplnenou kategóriou pedagogického zamestnanca "školský špeciálny pedagóg" podľa ktorých sa má opierať?
Viem, že ešte v auguste minulého roku 2020 neboli a tak sa školský špeciálny pedagóg opieral o profesijné štandardy špeciálneho pedagóga (odborný zamestnanec) aj o profesijné štandardy. Ďakujem

Maria Pavlikova
petana@

Neodpovedala som Vám, lebo to nie je oblasť , ktorou sa zaoberám. Musíte si ich vyhľadať rovnako, ako by som ich hľadala ja. Ak nie sú, nenájdeme ich ani jedna. Ja nie som ministerstvo školstva, obráťte sa nich alebo na okresný úrad v sídle kraja.