2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lenka 1973
PhD. ako náhrada atestácie

Dobrý deň pani Pavlíková, máme nového zamestnanca , ktorý k nám nastúpil ako učiteľ hudobnej výchovy.

Má vyštudované nasledovné:

konzervatórium s obsolutóriom
DPŠ - ukončená 2004
Mgr.art. - študijný odbor Hudobné umenie v špecializácii hra na strunových nástrojoch - husle - ukončenie v r. 2004
PhD. - študijný program Didaktika hudby - ukončené v r. 2013

V roku 2020 bol na inej škole zaradený v 8. platovej triede, kde v tom istom roku ukončil pracovný pomer. Následne pracoval ako pedagogický asistent do marca 2022. Vtedy bol v 6. platovej triede.
K nám nastúpil 01.09.2023.

Moja otázka znie: Môže byť zaradený znova do 8.platovej triedy, alebo máme postupovať podľa platného zákona 138/2019, kde sa už od 01.01.2022 neuznáva PhD. ako náhrada 1. atestácie a teda by už mal byť zaradený do 7. platovej triedy?

Veľmi pekne ďakujem za radu.

Maria Pavlikova
PhD. ako náhrada atestácie

Dobrý deň,
ak Vášmu zamestnancovi podľa zákona č. 317/2009 Z. z. vznikol nárok na náhradu prvej kvalifikačnej skúšky, tento nárok mu ponecháte. Vy nemôžete konať retroaktívne, ale v súlade s § 87 ods. 2 a tiež § 90 ods. 1 písm. a) 3. bod zákona č. 138/2019 Z. z.