23 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ja.nka
Phd., PaedDr. - zaradenie do platovej tarify

Dobrý večer,

riešime s kolegyňou dilemu jej zaradenia do platovej tarify
- Mgr. ukončené v roku 2005 + dorobené rozširujúce štúdium matematiky pre II.stupeň
- od októbra 2005 do júna 2008 získaný titul PaedDr. (predškolská a elementárna pedagogika)
- september 2008 titul Phd. (predškolská a elementárna pedagogika)
- k započítanej praxi má 10 rokov

Kolegyňa momentálne učí na ZŠ, na II.stupni matematiku. Prosím, do akej platovej tarify teda spadá? Rátajú sa jej tituly ako náhrady za atestácie? Nájdeme ukotvenie v nejakom zákone? Vopred ďakujeme za vysvetlenie.

Maria Pavlikova
Phd., PaedDr. - zaradenie do platovej tarify

Vaše údaje sú veľmi stručné a predpokladám, že dilemu so zaradením do kariérového stupňa ste riešili už v predchádzajúcom období. Tituly sa nerátajú ako náhrada atestácií, ale absolvované vzdelanie. Na posúdenie náhrady prvej kvalifikačnej skúšky za rozširujúce štúdium matematiky je dôležitá pedagogická prax k 31. 10. 2009. Ak by ste chceli uplatniť v predchádzajúcom období § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. je zasa na posúdení, či vysokoškolské štúdium tretieho stupňa súvisí s jej odborom jej činnosti. Rovnako to platí aj pri uplatnení § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.

ja.nka
Phd., PaedDr. - zaradenie do platovej tarify

Dakujem krasne p. Pavlikova za odpoved.

ivana316
Zaradenie do krarierového stupňa s 2. atestáciou?

Prosím vás, ako je to so zaradením pedagogického zamestnanca s tretím stupňom VŠ do kariérneho stupňa s 2. atestáciou. podľa nového zákona 138/2019? tam píšu že do karier. stupňa s 2 atestáciou bude zaradený ten, kto získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v ďalšom študijnom odbore... ako si to mám vysvetliť , ako v "ďalšom študijnom odbore?" akože získanie 2. titulu tretieho stupňa v príbuznom odbore?, neviem z toho vyjsť, vďaka za info
a podotázka? už neplatí teda zaradenie do karier. pozície podľa 317/2009?
ďakujem moc za informácie a vysvetlenie

Maria Pavlikova
Zaradenie do kariérového stupňa s 2. atestáciou?

Od 1. 9. 2019 zaraďujeme pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon č. 317/2009 Z. z. je od 1. 9. 2019 zrušený. Ak ste boli do 31. 8. 2019 zaradená podľa zákona č. 317/2009 Z. z. do 9. platovej triedy, teda ako pedagogický zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a s pedagogickou praxou viac ako šesť rokov, toto zaradenie v súlade s § 87 ods. 11 ostane zachované aj po 1. 9. 2019. Ak ste boli zaradená do 8. platovej triedy ako pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, tak takto ste prešli aj od septembra 2019. Ale za jedno vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa už nepostúpite do vyššej platovej triedy. Rozdiel od 1. 9. 2019 je v tom, že za vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa možno „uznať“ iba jednu atestáciu, preto je v § 30 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. napísané .... v ďalšom študijnom odbore.

Mika
Zaradenie do platovej triedy

Prosím Vás, ako mám postupovať u zamestnanca, ktorý nastúpil do zamestnania až v januári 2020. V roku 2011 ukončil vysokoškolské štúdium v magisterskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika. V roku 2016 ukončil vysokoškolské štúdium v doktorandskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika a bol mu udelený akademický titul PhD. V predchádzajúcom zamestnaní, ktoré ukončil 26.11.2019 bol zaradený po 3 rokoch pedagogickej praxe do 8. platovej triedy. Ako ho mám zaradiť, ak k nám nastúpil v januári 2020 a má 3 roky 286 dní pedagogickej praxe, celková započítaná prax 6 rokov 286 dní, z toho 3 roky doktorandské štúdium a podľa zákona č. 138/2019 Z.z. nespĺňa podmienku zaradenia v kariérovom stupni samostatný učiteľ 5 rokov. Berie sa do úvahy už zaradenie z predchádzajúceho zamestnania do 8. platovej triedy aj u nás, alebo postupujeme podľa nového zákona a až po tých 5 rokoch zaradenia ako samostatný mu bude patriť 8. platová trieda? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

V prechádzajúcom zamestnaní postupovali po troch rokoch pedagogickej praxe podľa § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. a od 1. 9. 2019 uplatnili § 87 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. V januári 2020 budete pokračovať ako by pokračoval predchádzajúci zamestnávateľ a zaradíte ho do 8. platovej triedy.

Jana Kolackova
Školsky špeciálny pedagóg a kariérny stupeň

Dobrý deň. Nastúpila som ako Školský špeciálny pedagóg na základnú školu. Do akého kariérneho stupňa by som mala byt zaradená? Mam pedagogicku prax od roku 2006 do 2016 na špeciálnych školách. V roku 2010 som obhájila rigoróznu skúšku zo špeciálnej pedagogiky. V roku 2016 ako denný doktorand som skončila PhD v odbore Predškolska a elementárna pedagogika. 2 roky som pôsobila na VŠ UK v BA na Pedagogickej fakulte, na katedre Predškolskéj a elementárnej pedagogiky a 2 roky na Katedre pedagogiky ako odborný asistent. Prax pedagogicku mam 12 rokov, plus ako doktorand 2 roky denne. (rok som bola doktorand súbežne s prácou na špeciálnej škole ). Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Školsky špeciálny pedagóg a kariérny stupeň

Neuvádzate vzdelanie, tak môžem len predpokladať, že ste plne kvalifikovaná na činnosť školského špeciálneho pedagóga v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 8, vrátane dĺžky pracovnej činnosti v špeciálnom školstve, čomu zodpovedá kariérový stupeň samostatný školský špeciálny pedagóg a zaradenie do 7. platovej triedy. Po uplynutí piatich rokov od zaradenia v kariérovom stupni samostatný a po zohľadnení vysokoškolského vzdelanie tretieho stupňa Vás zaradia v súlade s § 30 ods.1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. do kariérového stupňa školský špeciálny pedagóg s prvou atestáciou. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ste vykonali v odbore Predškolská a elementárna pedagogika, čo nezodpovedá bodu 1 citovaného paragrafu. Kategória učiteľ nie je totožná s kategóriou školský špeciálny pedagóg. Prax na vysokej škole nie je v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogickou praxou - odbornou činnosťou pre účely nášho posudzovania. Nemám dostatočné informácie na kvalifikované posúdenie Vášho zaradenia do príslušného kariérového stupňa.

Jana Kolackova
Skolsky špeciálny pedagóg

Dobrý deň. Ďakujem pekne za odpoveď. Mam ukončenú Mgr. špeciálnu pedagogiku a tiež predškolsku pedagogiku. Mam prax ako špeciálny pedagóg od roku 2006 do roku 2016. Potom som pôsobila na VŠ, po skončení PhD. Aj na katedre špeciálnej pedagogiky som učila. V roku 2010 som obhájila rigoróznu prácu v odbore Špeciálna pedagogika.

Melánia Gribová...
PardDr

Dobrý den, prosím Vás je za rigoróznu skúšku vykonanú teraz príplatok? Ďakujem

Jana Kolackova
Rigorózna skúška

Dobrý deň. Nie nemám príplatok žiadny. Do novej práce som nastúpila len v októbri. Figoróza skúška ýkonaná bola už pred 10 rokmi. V predchádzajúcej práci som bola v 9. triede.

Maria Pavlikova
PaedDr.

Za rigoróznu skúšku vykonanú od 1. 9. 2019 sa neposkytuje žiadny finančný benefit, žiadny príplatok.

Jana Kolackova
Rigorózna skúška

Rigoróznu kúšku som vykonala pred 10 rokmi.

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška

Ak ste rigoróznu skúšku vykonali pred 10 rokmi, t. j. v dobe, keď ste pracovali v špeciálnej škole, vtedy bolo treba riešiť priznanie kreditov podľa § 47a zákona č. 317/2009 Z. z. Nepredpokladám, že by sa dnes riaditeľ školy vracal 10 rokov naspäť a riešil situáciu. Priznávanie kreditov bolo v tej dobe jednoznačné. Vaša otázka je pre mňa neprehľadná, pretože vstupujú do nej iní pisatelia a v podstate musím robiť skladačku.

irenka
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, chcem sa spýtať do akej platovej triedy zapadám ak mám vyštudovanú VŠ sociálnu prácu 2.stupeň a zároveň i stredné vzdelanie vychovávateľka. Pracujem ako vychovávateľka. Momentálne si dorábam DPŠ. AK ho ukončím a budem stále pracovať ako vychovávateľka mám nárok postúpiť do vyššej platovej triedy? Alebo ostávam v nižšej na základe toho že sa mi berie vzdelanie, ktoré vykonávam? Ďakujem pekne za obe odpovede

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak absolvovaným doplňujúcim pedagogickým štúdiom získate pedagogickú spôsobilosť na pracovnú činnosť vychovávateľa, a máte absolvované adaptačné vzdelávanie, budete zaradená do 7. platovej triedy.

Beátapoll
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím o pomoc so zaradením zamestnanca: Mgr. ukončené sept2005 (UPJŠ, učiteľstvo MAT-FYZ), RNDr. ukončené jan2008 (UPJŠ, fyzika), PhD. ukončené apríl 2010 (UPJŠ, Fyzika kondenzovaných látok). Prax: od okt 2005 - apríl 2010 - interný doktorant UPJŠ (započítaná prax 3 r. 202 dní), od máj 2010 - december 2015 vedecký pracovník SAV (započítaná prax 2/3 - 3r. 283 dní), od marec 2016 s prestávkami učiteľ ZŠ (započítaná prax 1r 106 dní). Od aug 2018 je našim zamestnancom (gymnázium), ukončené adaptačné jún 2019 - započítaná prax 10r 350 dní, zaradený do 7 plat.triedy. Ako máme tohto zamestnanca zaradiť od 1.1.2022?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak máte na mysli zaradenie podľa § 30 ods. 3 novelizovaného zákona č. 138/2019 Z. z., tak v podstate to prichádza do úvahy. Iba podotýkam, že riaditeľ môže, ale nemusí využiť dané ustanovenie zákona.

Ivana199
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím Vás o pomoc pri zaradení pedag. zamestnanca do platovej triedy:
rok 2001 - získaný titul Mgr. anglický, nemecký jazyk,
rok 2009 - rigorózna skúška v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov (titul PaedDr.),
rok 2010 - osvedčenie-podiplomové špecializačné štúdium odborného prekladu anglický jazyk
10 rokov pracovala ako asistentka ang. a nem. jazyka na vysokej škole.
Prvý krát ide pracovať na strednej škole ako učiteľka anglického jazyka na plný úväzok.
Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Aké zaradenie navrhujete Vy ?

Ivana199
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, ja by som ju dala asi do 6 platovej triedy ako začínajúceho učiteľa, nakoľko nemá ani adaptačné vzdelanie, aj keď už má veľa rokov praxe.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Keďže sa jedná o prvý pracovný pomer v školstve, bude začínajúca so zaradením do 6. platovej triedy tak ako píšete. Zistite, či činnosť asistenta nemožno považovať za činnosť vysokoškolského učiteľa a v tom prípade by ste použili § 29 ods. 2 písm. e) bod 3 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradili by ste ju ako samostatnú učiteľku.