2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana B.
PhD. titul a jeho uznávanie začínajúcemu učiteľoi

Dobrý deň.

V auguste 2015 som obhájila dizertačnú prácu a získala PhD. titul v programe Teória chemického vzdelávania. Na interné doktorandské štúdium som nastupovala hneď po skončení magisterského štúdia na fakulte. Od septembra 2015 učím na základnej škole chémiu a biológiu.
V zamestnaní ma evidujú ako začínajúcu učiteľku bez akejkoľvek praxe, t.j. som zaradená do platovej triedy 9. ako učiteľka bez praxe - je toto zaradenie správne vzhľadom k dosiahnutému vzdelaniu?
Podľa zákona č. 553/2003 § 6 ods. 4 písm. e) sa doktorandské štúdium započítava ako prax. Chápem to teda správne, že by ma zamestnávateľ mal brať ako učiteľku s tromi rokmi praxe, teda k základnému platu v 9. platovej triede prirátať aj tých cca 18 eur, ktoré prislúchajú zamestnancovi po troch rokoch praxe?

Ešte jedna otázka: Ako a kedy mi bude uznaný PhD. titul, teda ako budem postupovať v platových triedach?
Za objasnenie a odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
PhD. titul a jeho uznávanie začínajúcemu učiteľovi

Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. zamestnávateľ zaradí pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci učiteľ pri nástupe do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť, čomu prislúcha 9. platová trieda. Prax a vzdelanie sú dve rozličné kategórie. Podľa § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 553/2003 Z. z. sa doktorandské štúdium môže započítať do započítanej praxe v závislosti od jeho využitia na úspečné vykonávanie danej pracovnej činnosti. Nie je to pedagogická prax. V akom rozsahu Vám ju zamestnávateľ započíta, je to plne v jeho kompetencii. Po ukončení adaptačného vzdelávania budete zaradená do kategórie samostatný učiteľ za podmienky, že budete vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu podľa §7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.