4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Dannicek
PhD. a zaradenie do PT

Dobrý deň,
prosím o radu. Ide o spätné zaradenie, či nezaradenie do vyššej platovej triedy pg. zamestnanca s titulom PhD.
Dotyčný je lekár, PhD. a učí na SZŠ odborné predmety. Keďže to bol jeho prvý PP v školstve, bol zaradený ako začínajúci PZ a po ukončení adaptačného vzdelávania ako samostatný. Keďže nemal v tomto čase 3 roky pedagogickej praxe, tak ostal zaradený ako samostatný PZ.
Tretí stupeň PhD. má ukončený v roku 2008 v odbore ošetrovateľstvo. Nastúpil u nás v roku 2015, teda presnejšie 1.9.2015 - 12.11.2015 na pracovný pomer ako učiteľ. Potom pracoval na základe dohody o pracovnej činnosti a dohromady odpracoval na DPČ 19 mesiacov a 11dní. Neskôr, v r. 2017 (20.11.2017) nastúpil zasa na trvalý pracovný pomer, ktorý trvá dodnes. Po zrátaní všetkých dôb zamestnania mi vyšlo, že k 31.12.2018 mal odpracované 2 roky 11 mesiacov 6 dní. Mal byť po dovŕšení 3 rokov pg. činnosti zaradený do PT ako PZ s I. atestáciou? Keďže 3 roky dosiahol 25.1.2019? A od akého dátumu? Možno mu to priznať aj spätne? A ráta sa vôbec pg. prax v čase, keď vykonával prácu učiteľa na základe dohody o pracovnej činnosti?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
PhD. a zaradenie do PT

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní v § 6 nerieši započítanie praxe zamestnancov prijatých na dohodu o mimopracovnej činnosti. Každý zamestnávateľ to má mať upravené vo svojom vnútornom predpise. Obyčajne sa tieto doby prepočítavali na plný úväzok. Váš lekár pravdepodobne nepracuje na plný pracovný úväzok. Môj názor je taký, že by ste nemali spätne prepočítavať prax na dohodu, pokiaľ pracoval u Vás. Mali ste ho nechať v pracovnom pomere. Je to na Vašom rozhodnutí.

Dannicek
PhD. a zaradenie do PT

Dobrý deň,
takže tie doby by sme započítali, ale ako má byť potom zaradený? Keďže v r. 2017 (20.11.2017) nastúpil zasa na trvalý pracovný pomer, ktorý trvá dodnes. Po zrátaní všetkých dôb zamestnania(aj trvalý PP, aj DPČ) mi vyšlo, že k 31.12.2018 mal odpracované 2 roky 11 mesiacov 6 dní. Mal byť po dovŕšení 3 rokov pg. činnosti zaradený do PT ako PZ s I. atestáciou? Keďže 3 roky dosiahol 25.1.2019? A od akého dátumu? Možno mu to priznať aj spätne?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
PhD. a zaradenie do PT

V súlade s § 27 ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. ak je zamestnanec preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat od zodpovedajúci novému zaradeniu odo dňa účinnosti tohto preradenia. Podmienky na preradenie spĺňa od 26. 1. 2019.