2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zsr
PhD. zaradenie do vyššej PT spätne

Zamestnávateľ MÔŽE od 1.1.2022 UPLATNIŤ §30 ods. 3 písmeno a) zákona 138/2019

1.
Je potrebné si od zamestnanca vyžiadať potvrdenie o dĺžke pôsobenia na VŠ?

2.
Môžeme to od 1.7.2022 spätne od 1.1.2022 dorovnať platovo? Alebo to môžeme uznať len od 1.7.2022 bez spätného dorovnania? Od 1.7 bude mať zamestnanec 5 rokov, kedy je zaradený do kariérového stupňa samostatný.

Ďakujem

Maria Pavlikova
PhD. zaradenie do vyššej PT spätne

Áno, Je potrebné si od zamestnanca vyžiadať potvrdenie o dĺžke pôsobenia na VŠ. Ja by som ho nezaraďovala spätne. Päť rokov bude zaradený ako samostatný a následne od 1. 7. 2022 ako učiteľ s prvou atestáciou. V podstate nie je to právny nárok, je to len možnosť.