2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
stefanekova
platené pracovné voľno

Dobrý deň ,

zamestnanec požiadal o pracovné platené voľno podľa zákona 138/2019 par 82 ods . 1 pís. a) na 5 dní .
Dohodu o zvyšovaní kvalifikácie so zamestnávateľom nemá podpísanú ani o ňu v minulosti nežiadal ,
nastúpil už v období kedy sa už seba vzdelával. Jeho vzdelávanie súvisí s jeho aprobáciou. A považuje sa za zvyšovanie kvalifikácie. Je nárok zo strany zamestnanca o takého voľno takýmto spôsobom požiadať alebo mu môžeme udeliť platené pracovné voľno za základe ZP 311/2001 podľa par. 140 od 3 pís. c)

Ďakujem pekne...

Maria Pavlikova
platené pracovné voľno

Škoda, že nepíšete o aké vzdelávanie sa jedná. V otázke nastoľujete dva problémy. Pracovné voľno podľa § 82 zákona č. 138/2019 Z. z. sa poskytuje za vzdelávania v rámci profesijného rozvoja podľa § 40 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 138/2019 Z. z. V tomto prípade sa žiadna dohoda o zvyšovaní kvalifikácie nepodpisuje a ani sa neposkytuje pracovné voľno podľa § 140 ods. 3 písm. c) ZP. V súčasnosti sa dohoda o zvyšovaní kvalifikácie a poskytovanie pracovného voľna, prípadne iných hmotných výhod podľa ZP v štátnom školstve považuje za nehospodárne vynaloženie finančných prostriedkov.