2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Petraj
Platnosť atestácie

Dobrý deň prajem.

Absolvovala som VŠ štúdium druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo katechetiky a histórie. Počas pracovného pomeru na bežnej základnej škole som vykonala prvú atestáciu. Teraz pracujem ako učiteľka v špeciálnej základnej škole a toho času si dopĺňam kvalifikáciu -špeciálna pedagogika.
Chcela by som sa opýtať na platnosť už vykonanej atestácie v ŠZŠ po doplnení kvalifikácie.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Platnosť atestácie

Vykonaná atestácia v kategórii učiteľ (neuvádzate podkategóriu) platí, ak ste zaradená do kategórie učiteľ. Od 1. 9. 2015 platí pre všetky podkategórie, tak by ste s tým nemali mať problém. Platí Vám aj v prípade, že si dopĺňate špeciálnopedagogickú spôsobilosť v termíne podľa § 60 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.