2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
katarinka22
Platnosť kreditov

Chcem sa opýtať, či nemá niekto podobnú skúsenosť s kreditmi- Mám 32 kreditov, teda navýšenie o 6 percent. Navýšenie platu som mala dva roky, no potom som bola dva roky na materskej dovolenke (to je už štyri roky platnosti kreditov)Aký je presne postup pri podávaní žiadosti o predĽženie platnosti kreditov, resp.kedy o to požiadať? Teraz alebo až po uplynutí siedmich rokov. Ďakujem

Maria Pavlikova
Platnosť kreditov

Nie je určený žiaden postup pri podávaní žiadosti o predĺženie doby platnosti kreditov. Ak sa už nastúpili do práce po ukončení materskej a rodičovskej dovolenky, môžete tak urobiť aj v tomto období. V písomnej žiadosti podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o predĺženie doby platnosti kreditov uveďte dôvod, pre ktorý to žiadate, ktorým je doba materskej a rodičovskej dovolenky. Vašej žiadosti o predĺženie doby platnosti kreditov môže zamestnávateľ, ale aj nemusí, vyhovieť. Zákon ukladá iba možnosť, nie povinnosť.