1 príspevok / 0 nový
katarinka22
Platnosť kreditov

Chcem sa opýtať, či nemá niekto podobnú skúsenosť s kreditmi- Mám 32 kreditov, teda navýšenie o 6 percent. Navýšenie platu som mala dva roky, no potom som bola dva roky na materskej dovolenke (to je už štyri roky platnosti kreditov)Aký je presne postup pri podávaní žiadosti o predĽženie platnosti kreditov, resp.kedy o to požiadať? Teraz alebo až po uplynutí siedmich rokov. Ďakujem