3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
paolo
Platová tarifa

Dobrý deň. Chcel by som Vás poprosiť o radu. Som učiteľom 15 rokov. 12 rokov mám úväzok na jednej škole, kde mám stále Dohodu o vykonaní práce, kde cena za odučenú hodinu je 6,- €. Je vôbec možné, aby som mal dohodu? Je vôbec možné, že cena za hodinu sa za 12 rokov neznížila? Mám štátnu skúšku o pedagogickej spôsobilosti a teda som učiteľom. Nemal by sa môj plat odvíjať taktiež od platných tabuliek pedagogických zamestnancov? Učím okrem svojho predmetu aj iné predmety, čo robím veľmi rád. Mám úväzok len 9 hodín. Ďakujem za radu.

Maria Pavlikova
Platová tarifa

Odpoviem Vám stručne a jednoznačne. Učiteľ bez ohľadu na dĺžku pracovného úväzku má mať uzatvorený pracovný pomer a odmeňovaný má byť podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Škola je zriadená na výchovno-vzdelávací proces, ktorý má byť zabezpečovaný kvalifikovanými zamestnancami v pracovnom pomere. Dohoda o vykonaní práce neprichádza do úvahy, možno dohoda o pracovnej činnosti. Pýtate sa, či sa cena, pravdepodobne ste mysleli odmena za prácu, za 12 rokov neznížila. Nie, neznížila sa, zvyšuje sa, takmer každoročne. Treba sa obrátiť na inšpektorát práce.

paolo
Platová tarifa.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ospravedlňujem sa, pomýlil som sa v tej vete o znížení. Malo tam byť zvýšenie - nezvýšila ;-)