2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anicka32
Platová trieda

Dobrý deň!Začala som pracovať v Centre voľného času ako vychovávateľka. Mám vysokú školu druhého stupňa titul Ing. a začala som študovať na pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. V práci ma zaradili do 8 platovej triedy ale myslím si, že správne by som mala byť zaradená do platovej triedy 9 ako nekvalifikovaný pracovník s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová trieda

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre vychvávateľa v časti XIII., konkrétne pre vychovávateľa v centre voľného času body 15 až 20. Nepíšete akú oblasť máte v náplni, ani konkrétny odbor vysokej školy a skonštatovali ste, že ste nekvalifikovaná. Máte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iné ako je uvedené vo vyššie uvedených bodoch vyhlášky. Ak ste doteraz nezískali žiadnu pedagogickú prax, zamestnávateľ Vás zaradí do 9. platovej triedy ako začínajúcu vychovávateľku, zaradí Vás do adaptačného vzdelávania a po jeho úspešnom ukončení, ak sa vo Vašom vzdelaní nič nezmení, ostanete v 9. platovej triede ako tzv. nekvalifikovaná vychovávateľka. Zamestnávateľ by Vám mal určiť podmienku doplniť si vzdelanie aj s dobou na jeho získanie.