2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
akrim
Platová trieda

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V roku 2007 som ukončila štúdium na Strednej priemyselnej škole v Bardejove a v roku 2012 štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra-výchova k občianstvu. Po skončení vysokej školy som pracovala na absolventskej praxi v materskej škole. A od septembra 2013 nastupujem na pozíciu učiteľky v materskej škole. Nemám ukončené adaptačné vzdelávanie. Chcem sa preto opýtať do ktorej pracovnej triedy mám byť zaradená, pretože ani zriadovateľ v tom nemá akosi jasno a ani ja. Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová trieda

V prvom rade je potrebné uviesť, že na základe vzdelania, ktoré uvádzate nie ste v súlade s vyhláškou MŠ SR č.437/2009 Z. z. kvalifikovaná pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole. Zamestnávateľ Vás zaradí do 8. platovej triedy ako začínajúcu učiteľku po dobu adaptačného vzdelávania a po jeho ukončení do 9. platovej triedy, pretože ste absolvovali vzdelanie iné ako je požadované. Budete nekvalifikovaná, t. j. nebudete zaradená do žiadneho kariérového stupňa a nemôžete sa ani zúčastňovať na kontinuálnom vzdelávaní.