12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
SimonaBlanarova
Platová trieda

Dobrý deň,

rada by som sa spýtala. Mám ukončené vzdelanie 3. stupňa PhD a rigorózne vzdelanie PaedDr. Prax zatiaľ žiadnu nemám. Chcela by som sa spýtať, či so vzdelaním PhD automaticky patrím do 11. platove triedy a ako sa môžem ďalej posunúť do 12. platovej triedy? za rigorózne vzdelanie je možné získať nejaké kredity?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Blanárová

Maria Pavlikova
Platová trieda

Neuvádzate žiadne potrebné údaje, ale ak nemáte zatiaľ žiadnu prax a chcete pracovať ako učiteľka ?, budete zaradená do kariérového stupňa začínajúca učiteľka do 9., platovej triedy.

SimonaBlanarova
Platová trieda

Dobrý deň, ospravedlňujem sa uvádzam podrobnejšie informácie. Po ukončení vysokoškolského štúdia - učiteľstvo telesnej výchovy+trénerstvo atletiky, som rok pracovala ako učiteľka TV, kde som absolvovala i adaptačné vzdelávanie. Po roku som odišla naspäť do školy, kde som absolvovala PhD. štúdium - športová edukológia i PaedDr. štúdium-trénerstvo. Momentálne rozmýšľam nad prácou opäť v školstve, preto by ma zaujímala moja platová trieda, resp. či je možnosť využitia i PaedDr. štúdia. Ďakujem

Maria Pavlikova
Platová trieda

Ak sa zamestnáte ako učiteľka telesnej výchovy a budete tento predmet učiť v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v rozsahu jednej polovice miery vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu, budete zaradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka. Po troch rokoch pedagogickej praxe Vám na základe vykonanej rigoróznej skúšky riaditeľ školy v súlade s 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. vydá osvedčenie o priznaní 60 kreditov a bude vyplácať kreditový príplatok podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. Rovnako po troch rokoch pedagogickej praxe Vás v súlade s § 27 ods. 5 uvedeného zákona zaradia do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou a po šiestich rokoch v súlade s § 27 ods. 6 do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou do 12. platovej triedy.

Iveta Didiova
Poštová tarifa, trieda

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať do akej platovej tarify by som patrila keď mám ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore manažment verejnej správy a regiónov na prešovskej univerzite a chcela by som si urobiť strednú pedagogickú školu pre predprimárne vzdelanie a potom učiť v materskej škole. Ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová tarifa

Ak budete kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I., budete zaradená do 9. platovej triedy.

Iveta Didiova
Platová tarifa

Dobrý deň, ešte by som sa chcela opýtať, akým spôsobom by som sa dopracovala na 10 triedu? stačilo by mi si už len dorobiť atestáciu? alebo by som musela absolvovať vysokú školu odbor primárne a predprimárne vzdelanie? a ak atestáciu tak s akou témou? už čo sa týka škôlok a škôl? alebo ekonomickou keď mám vyštudovaný manažment verejnej správy a regiónov, (štátnice: manažment, ekonomika, právo, geografia).Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová tarifa

O atestáciách pojednáva § 49 až § 51 zákona č. 317/2009 Z. z.. Je zaujímavé, že sa zaujímate o vykonanie atestácie, keď nie ste kvalifikovaná učiteľka. Ak chcete pracovať v materskej škole ako učiteľka, nebude vhodné ani potrebné, aby ste vykonali atestáciu s ekonomickým zameraním. Na 10. platovú triedu sa dopracujete jedine štúdiom predškolskej pedagogiky, nie manažmentu verejnej správy.

Pavol55
Phd

Dobrý deň. Tento rok som úspešne absolvoval adaptacne skúšky. V septembri som začal druhý rok učiť na ZS. Viem že prvu atestaciu si môžem urobiť až po 5 rokoch praxe. Ake mam prosím Vás ešte možnosti čo sa týka nejakého vzdelávania? Rozmýšľam nad Phd štúdiom ale neviem či mi to pomôže v rámci zaradenia platove triedy v budúcnosti. Môžete mi prosím poradiť? Ďakujem

Maria Pavlikova
PhD.

Vzdelávanie, ktoré sú určené na prehlbovanie kvalifikácie sú uvedené v tretej časti od § 40 do § 61 zákona č. 138/2019 Z. z. Vy máte pravdepodobne na mysli vzdelávania na zvyšovanie kvalifikácie. V tom prípade, ak máte na mysli aj finančný benefit, tak je vhodné absolvovať vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.), na základe ktorého rovnako po piatich rokoch zaradenia ako samostatný učiteľ postúpite do vyššieho kariérového stupňa v súlade s § 30 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona. Rigorózna skúšku (PaedDr. PhDr.) nemá vplyv na platový postup.

Pavol55
PhD

A bude mať vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa vplyv aj k druhej atestácií? Keby som začal teraz študovať PhD tak si môžem zvýšiť príjem aj nejakými príplatkami v podobe 3% - 9%. Alebo aké mám ešte možnosti na zvýšenie príjmu . Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
PhD.

Ak ste si prečítali moju predchádzajúcu odpoveď, tam som Vám uviedla všetky možnosti prehlbovania kvalifikácie. Treba si zobrať zákon č. 138/2019 Z. z. a zmienené paragrafy prečítať. Za ktoré vzdelanie je aký benefit je uvedené v § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Všetky vzdelania musíte mať najskôr zaradené v pláne profesijného rozvoja a v pláne vzdelávania, preto je vhodné všetko konzultovať vopred s riaditeľom. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa budete mať po piatich rokoch uznané ako prvú atestáciu, to som Vám tiež uviedla. Na druhú atestáciu to vplyv mať nebude, preto som sa o tom nezmienila.