1 príspevok / 0 nový
tina6
platová trieda

zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím o radu. Prijali sme na zástup počas RD pani učiteľku, ktorá bude pracovať ako samostatná učiteľka v materskej škole, so vzdelaním:
- od 1997 - 2001 - stredné odborné učilišti,
2001 - 2004- UKF - fakulta pedagogická, majster odbornej výchovy, titul Bc.
21.5.2008 - 1.1.2017 - materská dovolenka (3 deti)
2018 - 2020 Súkromná pedagogická škola
11/2019 - 8/2020 - učiteľka v MŠ
26.6.2020 - ukončenie adaptačného vzdelávania
Pani učiteľka má byť zaradená v 5.triede so 6 ročnou praxou (6 ročná prax je z materskej dovolenky)? Takto som jej to vypočítala, ale ona žiada zaradiť do triedy 6.
Dakujem.