5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Sisa27
Platová trieda

Dobrý deň, p. Pavlíková.
Chcem sa spýtať do akej platovej triedy budem zaradená, keď absolvujem bc. Predškolská a elementárna pedagogika?
Pracujem ako pedagogický asistent, mám 9 rokov praxe a VŠ II. stupňa pedagogického zamerania v odbore Liečebná pedagogika . Zaradená som v 6. platovej triede.
Chcela by som v budúcnosti byť učiteľkou v MŠ, a preto rozmýšľam o štúdiu predškolskej a elementárnej pedagogiky (skr. PEP). Mám k tomu otázky:
- Týmto štúdiom PEP postúpim do vyššej platovej triedy alebo ostanem v 6. ako doteraz?
- Ak ostanem stále v 6. platovej triede oplatí sa mi absolvovať spomínané štúdium PEP? Teda, či sa pre mňa niečo zmení aj platovo?
Keby som si v danom odbore PEP urobila II. stupeň - bude to mať nejaký dopad na zmenu platovej triedy, ak ostanem v MŠ?
Ďakujem za odpovede a prajem príjemný deň!

Maria Pavlikova
Platová trieda

Dobrý deň,
problematike Vášho ďalšieho štúdia som sa podrobne venovala aj v apríli 2021. Dovolím si svoju odpoveď skopírovať doslovne. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej škole sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Liečebná pedagogika tam uvedená nie je. Absolvovaním DPŠ nezískate žiadnu kvalifikáciu pre učiteľku materskej školy. Ako písala čitateľka v predchádzajúcej otázke, rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky nikto neotvára. Musíte si zvoliť iný postup pri získavaní vzdelania pre učiteľku materskej školy. Prečítajte si aj iné odpovede na tému kvalifikačné predpoklady učiteliek materskej školy, napr. aj v tomto bloku. Zhrniem to: Predškolská a elementárna pedagogika na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa 6.platová trieda, na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa - 7. platová trieda. Dovolím si podotknúť, že vzdelanie musí byť ukončené, nielen plánované.

Sisa27
Platová trieda

Dobrý deň,
ďakujem pekne za odpoveď. Som rada za zhrnutie, lebo tým ste mi odpovedali na moje otázky.
Príjemný deň a víkend.

Erika Cigáňová
Platová tarifa

Dobrý deň, chcem sa spýtať či zvyšovanie platových taríf od 1. 1.2023 pedagogických zamestnancov sa týka aj pedagógov pracujúcich na dohodu? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Platová tarifa

Dobrý deň,
platové tabuľky a teda aj zvyšovanie platových taríf od 1. 1. 2023 sa týka pedagogických zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu. Odmena na dohodu o práci mimo pracovného pomeru sa dohaduje. Neznamená to, že túto odmenu nemôže zamestnávateľ zvýšiť napr. od januára, prípadne od februára 2023.