2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana Kureková
platová trieda

Má ukončené VŠ II. stupeň 2005, učiteľstvo Hudob. výchova - Náboženská výchova, od roku 2011 študuje ANJ, učí na škole najmä ANJ, do akej triedy má byť zaradená?.

Maria Pavlikova
Platová trieda

Ak prevažne učí ANJ (nie je jasné koľko je to hodín) a nemá ukončené vzdelanie na jeho vyučovanie, vzhľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ju zaradíte do 9. platovej triedy.