6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Kristína Valkó ...
Platová trieda do MŠ

Dobrý večer / mám vyštudované stredoškolské vzdelanie predškolská elementárna pedagogika teda do škôlky a vysokú školu magistersky stupeň trnavská univerzita pedagogicka fakulta odbor sociálna pedagogika a vychovavatelstvo . Moja otázka znie aj napriek tomu že mám ukončené adaptačné vzdelávanie ma v Práci ako učiteľku v ms hodili do 8. Platovej triedy . Nemala by som byt v 9 triede ? Ďakujem za odpoved

Maria Pavlikova
Platová trieda v MŠ

Na základe uvedeného Vám patrí zaradenie do 9. platovej triedy, ale kvalifikovanou učiteľkou ste na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

Lucia Rybárová
Posúdenie nároku na zvýšenie triedy.

Obraciam sa na Vás s prosbou, ktorá sa týka posúdenia nároku na zvýšenie triedy.
Pracujem v materskej škole.
Ukončila som vysokoškolské štúdium I. stupňa vykonaním štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe predškolská elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených. Ďalej som pokračovala v štúdiu II. stupňa v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených. V študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika a 1.1.6. špeciálna pedagogika. Mám spravenú 1. atestáciu.
Momentálne som v 10 platovej triede. Môj zamestnávateľ mi tvrdí, že nemám nárok na zvýšenie triedy, pretože ukončením tohto odboru mi to neprináleží.
Chcela by som sa informovať či mám nárok byť v 11 platovej triede?
Za odpoveď ďakujem

Maria Pavlikova
Posúdenie nároku na zvýšenie triedy

Napíšte presne Vaše stredoškolské vzdelanie a vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa - zvlášť odbor a program pri každom. Atestáciu Vám uznať pravdepodobne musia, ale nevidí sa mi Vaše vzdelanie pre učiteľku materskej školy.

Lucia Rybárová
Posúdenie nároku na zvýšenie triedy.

Stredoškolské vzdelanie mám ukončené na Dievčenskej odbornej škole v odbore obchod a podnikanie. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa mám ukončené v PO v bakalárskom štúdijnom programe: predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených v študijnom odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika a 1.1.6. špeciálna pedagogika. Druhý stupeň som ukončila v magisterskom študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelanie a pedagogika psychosociálne narušených v študijnom odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika a 1.1.6. špeciálna pedagogika. A k tomu mám spravenú 1. atestáciu pre materské školy.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Posúdenie nároku na zvýšenie triedy

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, ktoré ste absolvovali, plne zodpovedá vzdelaniu, ktoré je uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť 1, písm. B bod 1 ako plnenie kvalifikačného predpokladu pre učiteľku materskej školy. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je uvedené v časti III. písm, A bod 3 ako kvalifikačný predpoklad pre učiteľku prvého stupňa základnej školy a nie pre učiteľku materskej školy. Zodpovedajú tomu aj štátne skúšky. Ak ste vykonali prvú atestáciu, táto nadväzuje podľa § 49 ods. 5 a 7 zákona č. 317/2009 Z. z. na to vzdelanie, ktoré je plnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľku materskej školy, teda na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a patrí Vám zaradenie do 10. platovej triedy. Tvrdenie Vášho zamestnávateľa je správne.