1 príspevok / 0 nový
Iva2019
Platová trieda hlavná kuchárka

Dobrý deň, teraz v 2019 sú nové platové triedy, zaujímalo by ma kde by mala byť zaradená hlavná kuchárka v jedálni základnej školy, vyučená v odbore s maturitou, prax 40rokov, v prípade neprítomnosti zastupuje v niektorých činnostiach vedúcu- preberanie tovaru.. počet stravníkov 300-350 ks. A na koho sa obrátiť aby som dostala takú triedu ktorá mi patrí? a zároveň by ma zaujímalo, koľko hl. kuchárok, kuchárok a pomocných má byť podľa vyššie uvedeného počtu stravníkov? Kto môže skontrolovať a nariadiť nápravu v prípade nedodržania zákonom stanovených nariadení???? Zároveň sa chcem spýtať, či môže požadovať vedúca jedálne po mne podpísať hmotnú zodpovednosť- zrejme za sklad, aj v prípade keď nemám kľúče od skladu a tovar mi vydáva sama vedúca. Vedúce s kuchárkami jednajú ako s handrami....neskutočné čo sa na Slovensku deje a aké právomoci sa dávajú nadriadeným a chudák robotník musí čušať ak nechce prísť pred dôchodkom o robotu hanba....!!!!! V Bratislave si myslia, že na Slovensku je jednanie vedúcich s podriadenými zamestnancami korektné a v rámci ľudskosti, ale to čo sa deje v skutočnosti je na plač.!!! len vyhrážky, urážky a dehonestovanie odbornej práce ktorú zamestnanec vykonáva.!!!

Ďakujem.