2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
antonia1060
platová trieda pedagogického asistenta

Dobrý deň,

pracujem ako pedagogický asistent, mám ukončené už aj adaptačné vzdelávanie.
Moje vzdelanie je:
SŠ - Hotelová akadémia
VŠ - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - titul Mgr. - neučiteľský smer - odbor: sociálna práca
DPŠ - doplnkové pedagogické štúdium na VŠ - 2 roky + ešte mám ukončené 2. ročné rozširujúce štúdium na pedagogickej fakulte: učiteľstvo predprimárneho vzdelávania

Do akej PT mám byť zaradená ako pedagogický asistent?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Platová trieda pedagogického asistenta

Požadovaným stupňom vzdelanie v súlade s § 11 zákona č. 138/2019 Z. z. pre asistenta učiteľa je úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa pedagogického zamerania. Na vyššie vzdelanie sa neprihliada. Na základe Vami uvedeného vzdelania, po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vám patrí zaradenie do 6. platovej triedy.