2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Tatenka
platová trieda riaditeľa

Riaditeľ ZŠ je v PT 11, jedna učiteľka bola preradená do PT 12, patrí trieda 12 aj riaditeľovi? ďakujem

Maria Pavlikova
Platová trieda riaditeľa

Každý zamestnanec, aj pedagogický, aj riaditeľ školy, sa v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. zaradí do príslušnej platovej triedy na základe vykonávanej najnáročnejšej pracovnej činnosti a plnenia kvalifikačných predpokladov. Riaditeľ základnej školy je zaradený najmenej v 11. platovej triede, pretože musí mať prvú atestáciu. Ak má pani učiteľka druhú atestáciu, tak ju zaradíte do kariérového stupňa učiteľka s druhou atestáciou so zaradením do 12. platovej triedy. Neplatí, že riaditeľ školy sa zaradí podľa najvyššej platovej triedy jemu podriadených zamestnancov. Uplatňuje sa §5 ods. 11 uvedeného zákona.