3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
NikaDrop
Platová trieda s Phd

Dobrý deň,

v tomto roku v auguste ukončím PhD v odbore Teória vyučovania informatiky. Informatiku zároveň už učím (aktuálne mi beží 5. rok praxe). Okrem toho som odovzdala aj rigoróznu prácu v rovnakom odbore, obhajovať ju budem o 2 mesiace (získam titul PaedDr.).

Aktuálne som v 10. platovej triede, vzhľadom k tomu, že som pred rokom robila štátnicu z angličtiny, mám aj 60 kreditov.

Otázka teda znie: budem mať od septembra nárok na vyššiu (t.j. 11.) platovú triedu? Ak nie, čo pre to musím ešte urobiť? A koľko rokov praxe treba mať, aby som potom, až sa raz dostanem do 11stky, mohla byť zaradená do 12stky vďaka tomu, že budem mať PhD.?

Vopred vďaka za odpoveď, snažila som sa ju nájsť, no naozaj sa mi to nepodarilo.

Maria Pavlikova
Platová trieda s Phd

Odpoveď na Vašu otázku je v § 27 ods. 5 a 6 zákona č. 317/2009 Z. z.,z ktorého vyplýva, že po absolvovaní vysokoškolského štúdia tretieho stupňa (v auguste 2016) Vás zaradia do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou a do 11. platovej triedy a po šiestich rokoch pedagogickej praxe do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou, čomu prislúcha 12 platová trieda. Za pedagogickú prax sa považuje v súlade s § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. iba činnosť pri plnení školského vzdelávacieho programu, nie za doktorandské štúdium. Za vykonanie rigoróznej skúšky Vám riaditeľ v súlade s § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. prizná 60 kreditov. Kreditový príplatok môžete poberať najviac za 60 kreditov, ktoré ste získali napr. za štátnu jazykovú skúšku.

NikaDrop
Ďakujem za odpoveď, v

Ďakujem za odpoveď, v princípe ste ma potešili. :-)