2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Danusik
Platová trieda v MŚ

Dobrý deň p. Pavlíková,
chcem sa spýtať ohľadne platobnej triedy v MŠ. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie 1.stupna Bc. na Technologickom inštitúte - učiteľstvo profesijných predmetov a momentálne si robím predškolskú a elementárnu pedagogicku (nadstavbové vyššie vzd.).
Začala som pracovať v tomto školskom roku 2015/2016 a zaradili ma do prac.triedy 7. S praxou 0 pričom odpracované mám 6 rokov ale nie v pedag.sfére. Je pracovná trieda v poriadku? A adaptačné obdobie by malo byť v akom rozmedzí? Školu s predškolskou pedag. ukončím o 2 roky. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová trieda v materskej škole

Na základe vysokoškolksého vzdelania prvého stupňa, ktoré je iné ako požadované pre učiteľku v materskej škole a pravdepodobne je to Váš prvý pracovný pomer v školstve Vás mali zaradiť do 8. platovej triedy, pracovná trieda jeden. Čo sa týka praxe, je plne v kompetencii zamestnávateľa ako posúdi prax inú pre potreby uplatnenia v školstve. Adaptačné vzfdelávanie trvá spravidla 3 mesiace až jeden, najviac dva roky. Počas adaptačného vzdelávania a zaradenia do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec Vám patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a to v súlade s § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. Po ukončení adaptačného vzdelávania budete nekvalifikovaná a bez daného príplatku.