2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Olga p
Platové zaradenie

Dobrý deň pani Pavlíková,

chcela by som Vás poprosiť o informácie ohľadne zaradenia do platovej triedy vzhľadom na dosiahnuté vzdelanie a pedagogickú prax a taktiež na správny zápočet odbornej a pedagogickej praxe.
Priateľ ukončil konzervatórium dňa 30.06.1994 s absolutóriom a VŠMU dňa 16.06.1999 s titulom Mgr.art.
Vykonával prax v školstve na "Dohodu o pracovnej činnosti" - ďalej dohoda, na "Pracovnú zmluvu na dobu dobu určitú" - ďalej PZu a na "Pracovnú zmluvu na dobu neurčitú" - ďalej PZn, v nasledovných obdobiach:

od 30.09.1997 do 30.06.1998 - na dohodu
od 03.09.1998 do 30.06.1999 - na dohodu

od 02.09.1999 do 30.06.2000 - na PZu - na dobu určitú

od 04.09.2000 do 30.06.2001 - na dohodu
od 23.08.2001 do 31.01.2002 - na dohodu

od 01.02.2002 do 30.06.2002 - na PZu - na dobu určitú
od 02.09.2002 do 31.07.2003 - na PZu - na dobu určitú
od 01.08.2003 do 31.07.2004 - na PZu - na dobu určitú
od 01.08.2004 do 01.07.2005 - na PZu - na dobu určitú

od 01.08.2005 - až doteraz pracuje na PZn - na dobu neurčitú.

Na doktorandské štúdium priateľ nastúpil dňa 01.10.1999 a osvedčenie o dizertačnej skúške získal dňa 27.06.2001 za umelecký výkon, ale bez písomnej časti skúšky a nemá pridelený titul ArtD.

V súčasnosti je zaradený v 10. platovej triede. Na základe uvedeného by sme sa chceli informovať:
1) na dĺžku započítanej pedagogickej praxe (vzhľadom na to, že pracoval aj na dohodu
a táto bude zarátaná pravdepodobne len do odbornej praxe) a
2) či je zaradenie v 10. platovej triede správne, resp. čo je potrebné v takomto
prípade urobiť, aby bol priateľ zaradený do vyššej platovej triedy (11. alebo 12.)
ak berieme do úvahy, že nemá dokončený 3. stupeň vysokoškolského vzdelania, ale má
dlhodobú pedagogickú prax v súlade s vyštudovaným odborom.

Ďakujeme za informácie.

S pozdravom Oľga

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

1. Vzdelanie - nie je známe aký odbor vyštudoval na VŠMU ani aké predmety učí a či je to pedagogické vzdelanie alebo potrebuje ešte absolvovaž DPŠ. Za podmienky, že je všetko v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť X, potom mu prislúcha zaradenie do 10. platovej triedy. Na zaradenie do 11. platovej triedy musí absolvovať vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo vykonať prvú atetsáciu.
2. Prax - táto oblasť je plne v kompetencii zamestnávateľa. Prax vykonávanú na dohodu o mimopracovnej činnosti možno započítať aj do pedagogickej praxe, avšak nie plne, pretože nebola vykonávaná na úplný počet hodín. Pracovný pomer na dobu určitú, ak je vykonávaná pedagogická činnosť sa plne započíta do pedagogickej praxe.