25 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Karolína Magnusová
Platové zaradenie

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať do akej platovej triedy mám byť zaradená na pozícii vychovávateľky v CVČ. Mám vyštudovanú VŠ odbor filozofia nepedagogický smer a momentálne si robím DPŠ. (Zaradili ma do 7., ale podľa toho čo som vypochopila z tabuliek, by som asi mala byť nekvalifikovaný zamestnanec s VŠ a to je 9. trieda)

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. pre vychovávateľa v časti XIII. Na základe uvedeného vzdelania Vaše zaradenie do 7. platovej triedy nie je správne. Domnievam sa, že máte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V citovanej časti vyhlášky pre oblasť CVČ sú vyčlenené vzdelania pod písm. A od bodu 15 po 20. Vzhľadom k tomu, že neuvádzate akú činnosť Vašim vzdelaním zastrešujete, neviem dostatočne posúdiť Vašu kvalifikovanosť. Doplňujúcim štúdiom získate pedagogickú spôsobilosť, ktorá nadväzuje na Vašu odbornú spôsobilosť.

AF70
príplatok za výkon špecializovanej činnosti - triedneho učiteľa

Dobrý deň
Mám dotaz na zákon 553/2003, ktorý platí od 1.1.2019 a týka sa príplatkov za triednictvo, teda § 13b, príplatok sa počíta z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, Zvýšenie 24% bolo aj doteraz, % sa nemení aj keď sa zvýšila započítaná prax.

Ešte mám jeden dotaz na započítanie odpracovanej doby na účely zaradenia upratovačiek do platového stupňa.
Upratovačka od r. 2015 je dôchodkyňa a už nepracovala, od 1.1 2017 nastúpila k nám ako upratovačka. Roky od 2015-2016 sa jej započítavajú do odpracovanej doby na účely zaradenie do platového stupňa?
ďakujem za odpovede.

Maria Pavlikova
Príplatok za triednictvo

Príplatok za triednictvo sa počíta tak, ako je to uvedené v § 13b zákona č. 553/2003 Z. z. Vaša druhá otázka je, či roky 2015 a 2016 máte započítať do odpracovanej doby, keď zamestnankyňa bola doma na dôchodku ? Odpracovaná doba je doba, že zamestnanec pracuje v pracovnom pomere.

segjar
školník a jeho zaradenie v ZŠ

Dobrý deň, od 1.1.2019 došlo k zmene 553/2003, školník mal pôvodne T5 a podľa nového by mal mať T3, ale podľa katalóga pracov. činností to nesedí, patrila by mu T2, ako to správne doriešiť ? Ďakujem

Maria Pavlikova
Školník a jeho zaradenie v ZŠ

Pracovná činnosť školníka je po novelizácii nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z. zaradená v časti 17. Školstvo a telovýchova v platovej triede 1 a 2. Keďže musíte brať do úvahy aj zákon č 553/2003 Z. z. aj katalóg pracovných činností a platové triedy sa zjednodušene posunuli o tri triedy, ja v tom nevidím problém, aby ste ho zaradili do 2. platovej triedy.

Felicita
Vedúca školskej jedálne

Prosím Vás aký je možný najvyšší osobný príplatok a príplatok za riadenie u vedúcej školskej jedálne?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Vedúca školskej jedálne

Osobný príplatok v súlade s § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. možno poskytnúť až do 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je vedúci zamestnanec zaradený. Príplatok za riadenie sa poskytuje podľa § 8 uvedeného zákona v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený. Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6. Príplatok sa poskytuje ak vedúca školskej jedálne riadi prácu najmenej dvoch podriadených zamestnancov. Pre vedúcu školskej jedálne sa určuje zo IV. stupňa riadenia, úroveň miestna, rozpätie 3 - 20 %.

Eva Zajačiková
Školský klub detí

Platí od 1.9.2019 znížený úväzok vychovávateliek v ŠKD z 27 hodín na 25 hodín? Taktiež ma zaujíma, či bol schválený príplatok za triednictvo pre vychovávateľky ŠKD?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Školský klub detí

Ja nemám k dispozícii zákony, ktoré sa ešte len tvoria a ktoré možno budú platiť od 1. 9. 2019. Je veľa otázok k novelám od 1. 1. 2019 a na tie sa snažím odpovedať. Nič také schválené nebolo.

Ľuptáková
platové zaradenie vychovavateľa

Dobrý deň, prosím aké je zaradenie vychovávateľa s ukončením I. stupňa VŠ /Bc/, prax 20 rokov, aký je týždenný úväzok vychovávateľa, ďakujem

Maria Pavlikova
Platové zaradenie vychovávateľa

Na základe čoho mám určiť zaradenie vychovávateľa ? Týždenný úväzok vychovávateľa v súlade s nariadením vlády č. 422/2009 Z. z., príloha č. 1 je 27 hodín.

michal1422
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

absolvoval som DPŠ pre technické predmety na strednej škole. Vyučujem na ZŠ matematiku a Nemecký jazyk (dorobil som si úroveň B2, neskôr štátnicujem). Vedeli by ste mi prosím povedať, do ktorej platovej triedy ma majú zaradiť. Už 8 rokov som v 9 aj keď som samostatný pedagogický zamestnanec. Ďakujem

michal1422
Zaradenie do platovej triedy

Dobry den. Vystudoval som Ing. na STU v Bratislave (materialotechnologicka fakulta) kde som si urobil DPS(na vysvedceni je ucitel pre technicke predmety na strednej skole). Ucim matematiku na ZS 10 hodin tyzdenne a nemecky jazyk 14 hodin. Mam certifikat C1. Dakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak mi napíšte Vaše vzdelanie a ktoré predmety vyučujete a v akom rozsahu, rada Vám odpoviem

michal1422
Zaradenie do platovej triedy

Dobry den. Vystudoval som Ing. na STU v Bratislave (materialotechnologicka fakulta) kde som si urobil DPS(na vysvedceni je ucitel pre technicke predmety na strednej skole). Ucim matematiku na ZS 10 hodin tyzdenne a nemecky jazyk 14 hodin. Mam certifikat C1. Dakujem

michal1422
Zaradenie do platovej triedy

Dobry den. Vystudoval som Ing. na STU v Bratislave (materialotechnologicka fakulta) kde som si urobil DPS(na vysvedceni je ucitel pre technicke predmety na strednej skole). Ucim matematiku na ZS 10 hodin tyzdenne a nemecky jazyk 14 hodin. Mam certifikat C1. Dakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak certifikát C1 je štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole, tak ste kvalifikovaný učiteľ cudzieho jazyka na základnej škole a ak nie ste začínajúci učiteľ, máte byť zaradený do 7. platovej triedy. Kvalifikáciu na matematiku neviem posúdiť. Určujúce sú štátne skúšky, ktoré ste neuviedli.

mardzana
Uznanie vzdelania v roku 1986 získaného na Ukrajine

Pracujem ako vychovávateľka v školskom internáte od roku 1986.
Pedagogické vzdelanie som získala na Ternopoľskom pedagogickom inštitúte v roku 1979. Štátnu jazykovu skúšku zo slovenského jazyka som vykonala v roku 1985 .V roku 1986 som nastúpila ako vychovávateľka do školského internátu, kde doteraz pracujem.
V práci som bola vyzvaná o predloženie dokladov o vzdelaní uznaných Slovenskou republikou /napriek tomu ,že vysokoškolský diplom vydaný Ternopoľským pedagogickým inštitútom /preložený do jazyka slovenského štátnym tlmočníkom /a potvrdením o vykonaní skúšky zo slovenského jazyka bol pri nástupe do zamestnania odovzdaný .Vzhľadom na to ,že pracujem viac ako 30 rokov v tej istej inštitúcii , žiadam o vysvetlenie aké doklady mám ešte predložiť aby mi uznali vzdelanie.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Uznanie vzdelania v roku 1986 na Ukrajine

O vysvetlenie musíte požiadať toho, kto od Vás doklady žiada. Ja neviem prečo to žiadajú dnes. Všeobecne vzdelanie získané v zahraničí sa porovnáva so vzdelaním, získaným v Slovenskej republike. Úradný preklad nestačí. Treba predložiť rozhodnutie o rovnocennosti vzdelania, ktoré vystavuje MŠVVaŠ SR, stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.

mardzana
Uznanie vzdelania v roku 1986 na Ukrajine

čiže musím požiadať MŠVVaŠ SR ,nie vysokô školu o uznavanie dokladov o vzdelaní

mardzana
Uznanie vzdelania v roku 1986 na Ukrajine

Mám vyštudovanú špecializáciu biológia ,chémia

Maria Pavlikova
Uznanie vzdelania v roku 1986 na Ukrajine

Ja by som Vám odporučila požiadať MŠVVaŠ SR o vydanie rozhodnutia o zhode Vášho vzdelania so vzdelaním získaným v zahraničí.

Dominika Wiener
Overenie zaradenia do triedy v MŠ

Dobrý den prajem p. Pavlikova, prosím Vás velmi pekne o radu. Som ucitelka v MS a som zaradená ako samostatný ucitel I.stupna. Strednú skolu mam priemyselnú, následne BC.- predskolská a element. pedagogika a Mgr. -ucitelstvo 1-4. SOm prosím zaradená správne, ovplyvnuje to stredná skola? alebo Mgr. by bol nárok na II.stupen?? dakujem Vám velmi pekne za cas a Vasu ochotu.

Maria Pavlikova
Overenie zaradenia do triedy v MŠ

Napísali ste to veľmi stručne, skoro nezrozumiteľne. Keďže denne odpovedám na otázky zaradenia učiteliek materskej školy, domyslela som si. Verím, že správne. Ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a patrí Vám zaradenie do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy so zaradením do 6. platovej triedy.